Svatá liturgie 5. 6. 2005


 

V neděli dne 5. června 2005 v 9:30 hod. v chrámu sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna na Špitálské ulici budeme slavit cyrilometodějskou Moravskou mšu. Liturgie bude obětována tradičně v staromoravském liturgickém jazyce.

Mši svatou bude sloužit o. Adolf Pleskač. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor - Proglas.

Všechny zájemce srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví. 

(hm)

 


Související články:


Pravidelná liturgie ve staromoravském obřadu  (5/2005)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci