Co to je Ekumenická neděle?

23. 9. 2006  (erc)


 

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference již několik let vyzývají křesťany všech církví na území České republiky, aby se vždy čtvrtou neděli v září (letos je to 24. září - pozn. mh) sešli ke společným bohoslužbám, modlitebním i neformálním setkáním a podpořili tak snahy o jednotu křesťanů, které jsou nedílnou součástí myšlenky Ekumenické neděle.

Víme, že na vícero místech naší vlasti působí různá sdružení kazatelů, farářů, kněží, kteří se pravidelně setkávání a mnohé ekumenické aktivity již připravují. Jinde se ale podobná sdružení teprve tvoří. Chceme proto povzbudit všechny sbory, farnosti, obce, aby využily této příležitosti ke společnému slavení neděle, památky Kristova vzkříšení i seslání Ducha svatého - Ducha sjednocujícího Kristovu církev! Ekumena začíná a buduje se tam, kde se křesťané společně modlí a naslouchají zvěsti Písma.

Ekumenická rada církví, respektive jedna z jejích členských církví, připravuje každoročně liturgii, která je k dispozici na sekretariátě ERC a ke stažení na webových stránkách ERC. Letošní pořad bohoslužeb připravuje Českobratrská církev evangelická. Texty budou k dispozici koncem června t.r. Liturgii bude patrně poté nutno přizpůsobit místním podmínkám, ale doufáme, že i tak bude pořad bohoslužeb pomocí při přípravě společného shromáždění.

Přejeme si, aby společná setkání křesťanů byla svědectvím našeho směřování k jednotě následovníků Ježíše Krista a jsme vděčni všem, kteří se k této myšlence již přiklánějí a ekumenickou neděli připravují!

Prosíme, pozvěte proto ke společnému slavení Ekumenické neděle sestry a bratry z jiných církví, i přátele ze sekulární společnosti!

 

(Pro Listář vybral mh)

(Pozn. mh: Zpráva i logo ERC byly převzaty z webu ERC. Tamtéž lze nalézt i text liturgie Ekumenické neděle pro rok 2006 - je ke stažení ve formátu DOC na této adrese . Hledali jsme informace o letošní Ekumenické neděli i na webu Tiskového střediska ČBK, ale žádnou zprávu jsme nenalezli - stav z 23. 9. 2006.)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci