Benedikt XVI. neprosazuje ekumenismus na abstraktní rovině

říká moskevský katolický arcibiskup Paolo Pezzi

28. 11. 2007  Česká sekce RVPřed měsícem se ujal úřadu arcibiskupa arcidiecéze Matky Boží v Moskvě - jak zní přesně jeho titul - Mons. Paolo Pezzi, který je v těchto dnech na návštěvě v Římě, kde se setkal s papežem Benediktem XVI., a poskytl Vatikánskému rozhlasu interview. Nejprve v něm načrtává, jak je v prostředí ruské pravoslavné církve nazíráno ekumenické úsilí Benedikta XVI.

 

"Řekl bych, že v pravoslaví převládá všeobecně pozitivní názor na toto úsilí, a to zejména ze dvou důvodů. Za prvé proto, že papež v ekumenismu neklade důraz na abstraktní rovinu, ale chápe jej na rovině potřeb živého společenství. Zdá se mi, že tento aspekt je přijímán velmi dobře. Druhý důvod spočívá v papežově ochotě udělat pokud možno vše pro odstranění překážek plného společenství. Tedy také v tom, že problémy, které se objevují, neukrývá, ale naopak jim trpělivě a odvážně čelí."

 

V uplynulých dnech jste se setkal s papežem. Je to další projev pozornosti Benedikta XVI. vůči ruské církvi a dialogu s pravoslavnými…

"Na krátkém setkání s Benediktem XVI. jsem zaznamenal bezprostřední zájem papeže o dobro katolické církve, ať se nachází kdekoli, a tedy také o toto nepatrné stádce, které se nachází v Moskvě. Potom projevil zájem o naši otevřenost ve vztahu k pravoslaví."

 

Ruský pravoslavný metropolita Kyril vaše jmenování komentoval a zdůraznil, že mezi katolickou a pravoslavnou církví nastal "čas oblevy". Nechybějí však těžkosti. O dokumentu z Ravenny se patriarchát vyslovil s velkými výhradami. V jakých ohledech by, podle vás, bylo možné znovu oživit vztahy mezi Římem a Moskvou?

"Domnívám se, že existují dvě cesty, které nám mohou poskytnout velkou pomoc. Za prvé: nebát se dát dohromady a sdílet také všechny obtíže a rozdíly, všechno, o čem lze říci, že vytváří překážky či problémy vzájemného společenství. Z druhé strany je tady - podle mého - určité území, nebo tu vzniká určité experimentální území této cesty. Je to sociální sektor a tam mohou křesťanské hodnoty, zakořeněné v Kristu, být dobrou příležitostí k dialogu a setkání."

 

Dotkli jsme se vztahů mezi špičkami katolické a pravoslavné církve. Jako jsou dnes vztahy na té základní úrovni, mezi katolíky a pravoslavnými?

"V určitých regionech jsou vztahy velice intenzivní a hodnotné, řekl bych přátelské, zejména mezi klérem. V jiných regionech jsou však svízelné. Zdá se mi, že zejména mezi věřícími by bylo zapotřebí zintensivnit a prohloubit vzájemné poznání našich církví. Jak dobře víme, poznání není nikdy abstraktní. Je třeba, aby toto poznání bylo provázeno láskou a tedy také společnými skutky."

 

Kardinál Kasper poznamenal na konzistoři kardinálského sboru, že setkání Svatého otce a Moskevského patriarchy "by bylo užitečné". Co je třeba k tomu, aby se stalo také možným?

"Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Aby se užitečné stalo možným, je nejprve zapotřebí, aby bylo skutečně za užitečné považováno. Je tedy především třeba určit, k čemu by toto setkání mohlo být užitečné. A myslím si, že by mohlo sloužit k prohloubení cesty k plnému společenství. Za důležité považuji rovněž, aby se od tohoto setkání nečekalo úplně všechno, ale aby tato událost byla zařazena do kontextu této cesty a to nikoli jako něco zevnějšího. Zdá se mi, že vyjádření kardinála Kaspera míří tímto směrem, to znamená že tímto případným setkáním by se cesta mohla urychlit."

 

(Převzato z vysílání Radia Vaticana ze dne 27. 11. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci