Týden modliteb za jednotu křesťanů

18. 1. 2007  (mh)


 

Ve dnech 18.-25. ledna proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Texty letos připravila Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví (v předchozích letech byly připravovány ve spolupráci s některou ekumenickou skupinou z různých částí světa).

V Brně bude v neděli 21. ledna 2007 v 9.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla slavena mše svatá za jednotu křesťanů, kterou celebruje brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. V úterý 23. ledna 2007 v 19 hodin se pak sejdou v brněnském kostele sv. Jakuba ke společným modlitbám zástupci křesťanských církví.

Ekumenická setkání v rámci Týdne modliteb mají v Brně svou tradici od 90. let, kdy se konaly v chrámě Nanebevzetí Panny Marie (u Jezuitů) z iniciativy SGAD-ŽD. 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci