Patriarcha Alexij II. oceňuje vstřícnost k pravoslavným

1. 6. 2006  Petr Cekota


 

Vatikán. Benedikt XVI. bude papežem ekumenického obratu. Tuto naději vyjádřil ekumenický patriarcha celé Rusi, Alexej II., v rozhovoru pro agenturu ANSA. Podle patriarchy stojí před katolickými a pravoslavnými křesťany v současném světě nová výzva k těsnější spolupráci. „Řím a Moskva by se měly spojit, aby naplnily velké misijní poslání: přinést světu Boží Slovo a světlo Kristovo. Zároveň musí v naší společnosti dosvědčovat křesťanské hodnoty“ říká Alexej II. Aby však tato misijní činnost byla účinná, musí mezi oběma církvemi existovat křesťanská láska a vzájemná důvěra.

Patriarcha v rozhovoru dále zmiňuje, že jednou z hlavních těžkostí mezi pravoslavnou a katolickou církví je proselytismus. Ten se údajně projevuje hlavně v oblastech, kde pokřtěné pravoslavné děti navštěvují katolické mateřské školy.

Pokud jde o pohled pravoslavných na Petrův primát, Alexej II. odpovídá: „Je zapotřebí dospět ke společnému pohledu, ke společnému konceptu toho, jaké místo má mít papež v životě církve.“ V rozhovoru pro agenturu ANSA padla také zmínka o možné cestě Svatého otce do Moskvy. „Ruská pravoslavná církev nikdy neodmítala možnost takového setkání. Je ovšem nutné zdůraznit, že se může uskutečnit až po překonání hlavních těžkostí,“ odpovídá Alexej II.

Podle patriarchy se budoucí setkání nemusí odehrávat pouze na protokolární úrovni, a právě proto může pontifikát Benedikta XVI. znamenat historický průlom a nový ekumenický obrat ve vzájemných vztazích.

Závěrečná pasáž rozhovoru se týkala otázek budoucnosti Evropy. Současná evropská společnost je poznamenána morálním úpadkem, nihilismem a sekularizací. „Laický stát neznamená, že upozadí náboženské hodnoty a vytěsní náboženství z veřejné sféry. Ztráta duchovních hodnot znamená ztrátu budoucnosti,“ zdůrazňuje v rozhovoru moskevský patriarcha.

Alexej II. se rovněž domnívá, že je možné mírové soužití mezi křesťany a muslimy. Ukazují to i dějiny Ruska. „Takové soužití ovšem vyžaduje úsilí z obou stran,“ dodává Alexej II.

 

(Převzato ze zpráv Radio Vaticana ze dne 10. 5. 2006
Pro Listář vybral mh

Foto převzato z www.szimandron.hu)

 


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci