Ekumenický dialog učinil krok vpřed

15. 10. 2007  (mig)


 

Ravenna. V italské Ravenně se dnes eucharistickou liturgií skončilo zasedání 60 členné Smíšené teologické mezinárodní katolicko-pravoslavné komise na téma "Eklesiologické a kanonické důsledky svátostné povahy Církve: církevní společenství, konciliarita a autorita v Církvi". Dnes zveřejněné společné závěrečné prohlášení této komise uvádí, že studium tohoto tématu, které bylo zahájeno v září loňského roku v Bělehradě, bylo "dovedeno ke zdárnému konci a byl přijat společný dokument, který nabízí pevný základ budoucí práce této teologické komise". Jak bylo již uvedeno, ze zasedání odešel delegát Moskevského patriarchátu, který představil rozhodnutí své Církve neúčastnit se zasedání z důvodu přítomnosti delegáta Estonské pravoslavné církve, jejíž samostatnost Moskevský patriarchát neuznává. Stalo se tak i navzdory tomu - jak uvádí dnešní společné prohlášení - že ekumenický patriarchát se souhlasem všech ostatních pravoslavných církví navrhnul kompromis, že toto neuznání autonomie Estonské pravoslavné církve Moskevským patriarchátem bude vzato v úvahu. Bylo také stanoveno téma příštího plenárního zasedání Smíšené teologické komise, kterým bude "role římského biskupa ve společenství Církve prvního tisíciletí".

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 14. 10. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci