Pravoslavná kontroverze o roli Konstantinopole

11. 10. 2006  (job)


 

Vatikán. Kardinál Walter Kasper vyjádřil údiv nad protestem představitele ruské pravoslavné církve po nedávném plenárním zasedání Smíšené katolicko-pravoslavné komise v Bělehradě. Biskup Hilarion v prohlášení zveřejněném agenturou "Interfax" zpochybnil srovnání role Konstantinopole v pravoslaví s rolí Říma v katolicismu. Předseda Papežské rady jednotu křesťanů nám k tomu řekl:

"Je třeba zdůraznit, že plenární zasedání smíšené mezinárodní komise pro teologický dialog katolické a pravoslavné církve probíhalo v bratrské, pozitivní a konstruktivní atmosféře. O to víc mě překvapuje veřejný protest představitele ruské pravoslavné církve, biskupa vídeňských a rakouských pravoslavných, Hilariona, zveřejněný tiskovou agenturou Interfax, který se týká procedurálních záležitostí. Překvapuje především způsob, jakým tento reprezentant ruského pravoslaví zdůrazňuje jeden z bodů diskuse, sám v sobě velmi důležitý a v rámci dialogu obtížný. Otázka nadnesená biskupem Hilarionem odkazuje ke způsobu, jak rozumět tradičnímu řádu (taxis) mezi pravoslavnými církvemi, podle něhož se Konstantinopolský stolec těší čestnému primátu. Otázka se týká celého spektra pravoslaví a není tématem diskuse mezi katolíky a pravoslavnými. Katolická strana jasně prohlásila, že nemá v úmyslu zasahovat do vnitřní kontroverze. Komise tedy nemohla v této věci rozhodovat. Proto se objevila jen z procedurálního hlediska a pouze ve smyslu otázky, jak je možné ji překonat. Tak to bylo také výslovně vysvětleno ruské pravoslavné delegaci, proto je veřejný protest těžko srozumitelný. Komise rozhodla, že se znovu sejde příští rok. Doufejme, že mezitím dojde k vyřešení těchto rozdílných pohledů na rovině pravoslaví. Pokud totiž zůstane tato otázka otevřená, vyvolá vážnou překážku v mezinárodním katolicko-pravoslavném dialogu."

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 27. 9. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci