80 let Papežské koleje Russicum

23. 5. 2008  (job)


 

Vatikán. Přípravu půdy pro plodnou ekumenickou spolupráci označil za úkol Papežské koleje Russicum (Pontificio Istituto Orientale - pozn. mh) kard. Bertone. Vatikánský státní sekretář se zúčastnil včerejších liturgických oslav v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše u příležitosti 80. výročí založení koleje.

"Russicum" bylo původně koncipováno jako seminář formující katolické kněze východního obřadu, kteří se měli věnovat misiím v sovětském Rusku. Od chvíle založení bylo svěřeno do rukou jezuitů. V současné době má mezinárodní a interkonfesní charakter a hraje důležitou roli v kontaktech s pravoslavím. Na nový úkol, který vykrystalizoval po II. vatikánském koncilu poukázal kard. Bertone, když nazval Russicum "místem živého a bratrského setkávání, které dovoluje růst v otevřenosti a vzájemné úctě, jako základu autentického ekumenického dialogu." "Vaším úkolem je pomáhat budoucím kněžím různých církví střední a východní Evropy v přijetí postojů, které ulehčí efektivní pastorační, kulturní a charitativní spolupráci inspirovanou touhou po jednotě" - řekl před shromážděním Papežské koleje Russicum vatikánský státní sekretář.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 16. 5. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci