Dialog s pravoslavnými přistupuje k zásadnímu bodu

Rozhovor s konzultantem Papežské rady pro jednotu křesťanů

7. 1. 2006  rv


 

Po návštěvě Konstantinopole, kterou vykonala delegace vedená předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinálem Walterem Kasperem na svátek sv. Ondřeje, se opět posílila vůle po společném dialogu mezi katolíky a pravoslavnými. O současné podobě tohoto dialogu hovoříme s jedním z členů společné komise, paterem Dimitriosem Salachasem, který je zároveň konzultantem Papežské rady pro jednotu křesťanů:

Jsme Pánu vděčni, že tento dialog mezi dvěma církvemi, započatý v roce 1980, opět pokračuje po přerušení, k němuž došlo v roce 2000. Toto přerušení nastalo díky těžkostem, které v té době měly místní církve. Ovšem nyní pokračujeme v té linii dialogu, jak byla stanovena v roce 1980 na Patmu a pak v Rodi. Cíl je jasný: Musíme dospět k plnému společenství, obnovit plnou jednotu na společných základech. Rada společné komise se sešla 13.-15. prosince v Římě, složená z 10 katolíků a 10 pravoslavných. Společnými předsedajícími jsou kardinál Walter Kasper a metropolita Pergama Joannis Zizioulas. V této chvíli existuje 16 pravoslavných církví, autonomních, autokefálních, ale navzájem spojených, s jedinou hlavou v Konstantinopoli, a tyto se účastní dialogu. Bylo rozhodnuto, že příští setkání se uskuteční v srbském Bělehradu v září příštího roku. Tématem bude to, k čemu se snažíme dospět již od roku 1990, tedy eklesiologické a kanonické důsledky svátostné struktury církve, a především vztah mezi kolegialitou a autoritou. Je vám tedy zřejmé, že nyní dospíváme k centrálnímu bodu dialogu, tedy službě římského biskupa ve společenství univerzální církve. Věříme, že tento problém dospěje k pozitivnímu vyřešení.

 

Benedikt XVI. od začátku svého pontifikátu říká, že cesta k jednotě je prioritou. Myslíte, že to změnilo postoj pravoslavných církví ve vztahu ke katolíkům?

Určitě, protože nový pontifikát dal novou naději. Když jsme byli přijati Svatým otcem, metropolita Joannis Zizioulas adresoval Svatému otci velmi vřelý pozdrav a poděkování. Papež nás pak svými slovy povzbudil, téměř vyznačil další směr cesty naší společné komise, takže jsme si jisti, že naše práce má podporu a přízeň Svatého otce.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vatikán ze dne 20. 12. 2005)

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci