Ekumenická spolupráce na Synodu

14. 10. 2008  (vac)


 

Vatikán. Ve Vatikánu pokračují práce synodu biskupů o Božím slově. Dnešní vystoupení a debaty se soustředily na výklad Bible. V tomto kontextu přináší plody mimo jiné i přítomnost nekatolických křesťanů na práci synodu.

K tomu kardinál Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů:

Když studuji Písmo svaté a konzultuji komentáře, čtu jak protestantské, tak katolické. Zde nejsou již konfesní hranice znát…

Setkali jsme se dnes opět s těmito nekatolickými účastníky: velmi na ně zapůsobila otevřenost a přátelská atmosféra, která vládne v pracovních skupinách, kterých se dosud účastnili. Mohou zcela svobodně zasahovat do debaty a dostávají veškeré podklady, stejně tak v plenárním zasedání… Protestanti nám měli hodně co říci o výkladu Bible. A to má vliv. Oni mají velký vliv. Dnes jsem je požádal, aby mi dali písemně to, o čem mluvili, a já to budu dávat dál a budu s tím pracovat. Je to skutečně bratrská spolupráce…

Velmi významné je - a to tom bych se ještě rád zmínil - že se poprvé synodu účastní Ekumenický patriarcha. Mimochodem: on je letos v Římě již potřetí! To se ještě nikdy v dějinách nestalo! Poukazuje to na to, že se stále přibližujeme, přestože konečná jednota ještě není zcela na dosah. Patriarcha přijel na synod rád a to svědčí o tom, že jsme se vydali na společnou cestu a chceme v ní spolupracovat…

Tak komentoval současné dění na synodu kardinál Kasper.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 9. 10. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci