Katolicko-pravoslavný teologický dialog 
se vyvíjí slibně

Rozhovor s kardinálem Walterem Kasperem

3. 10. 2006  (mig)


 

Kardinál Walter KasperBělehrad. V Bělehradě pokračuje zasedání smíšené teologické komise katolické církve a pravoslavné církve jako celku o pojetí církevního společenství. Jeden z účastníků plenárního zasedání teologické komise, předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, kard. Walter Kasper, v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas, hovoří o jeho průběhu:

Opravdovým plodem je přátelství, které jsme v těchto dnech navázali ve velmi seriózní, ale také velmi klidné a přívětivé atmosféře. To je určitě východisko a naděje pro budoucnost. Pouze v pokojné a duchovní atmosféře je možné v dialogu pokročit. V těchto dnech jsme si velmi přátelsky, ale i velmi poctivě vyměnili svoje názory a identifikovali jsme své odlišné pohledy. To vše však ve snaze a v úmyslu společně překonat polemiky a odlišnosti. Šlo o velmi zásadní a velmi podrobnou teologickou výměnu, protože na zasedání jsou přítomni velmi vážení teologové jak z pravoslavné, tak z katolické strany .

Papež řekl v Řezně, že doufá a modlí se za to, aby toto setkání přineslo plody. Domníváte se, že papežovy naděje se splní?

Myslím, že ano, protože předpokladem každého dialogu je zajisté atmosféra, v níž se koná, přátelství a duchovní klima. Pouze v takovémto klimatu se totiž dosahuje pokroku. A v tomto smyslu naše setkání dobře koresponduje s papežovými nadějemi a my všichni doufáme, že se budou moci uskutečnit konkrétní kroky.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 22. 9. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci