"Taktický svaz" pravoslavných s katolíky

10. 3. 2006  (job)


 

Řím/Brusel/Moskva. Rostoucí roztržky v protestantském světě působí negativně na ekumenický dialog. Hovořil o tom předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Walter Kasper, během setkání na univerzitě "Regina apostolorum", kam přišel referovat o IX. valném zasedání Světové rady církví, které skončilo před dvěma dny (23.2.) v Brazílii.

"V Porto Alegre jsme byli přijati přátelsky - řekl šéf vatikánského úřadu pro ekumenismus. - Papežův list byl vyslechnut pozorně. Přesto z příspěvků, které zazněly, máte dojem, že protestanti jsou stále rozdělenější a sami nevědí, kam jdou." Německý kardinál uvedl, že dialog s východními církvemi postupuje a naopak rostou obtíže v komunikaci s komunitami, které vyšly z reformace. Podle kardinála Kaspera je jedinou cestou ze současné krize "duchovní ekumenismus" a modlitba, protože plná jednota křesťanů je především Božím darem. Pravoslavná církev na druhé straně uvažuje o "taktickém svazu" s katolíky. Tak se vyjádřil představitel ruského pravoslaví při evropských organizacích, biskup Ilarion Alfiejev. Podle něj by mělo jít o dohodu, která pomůže čelit hrozbám sekularismu, bojovného islámu a neméně bojovného liberalismu prosazovaného některými protestanty. Podle pravoslavného biskupa Alfiejeva by právě tudy mohla vést cesta k rychlé dohodě mezi moskevským patriarchátem a Vatikánem.

V souvislosti s vystoupením biskupa Ilariona Alfiejeva v Porto Alegre se začalo spekulovat o tom, zda by dobrou příležitostí nemohlo být fórum světových náboženských společností. To má proběhnout na začátku července v Moskvě. O pozvání Papeže mluvil otevřeně i prezident Putin. Ukázalo se ovšem, že organizátoři fóra Benedikta XVI. nepozvali. Očekáván je pouze někdo z vysokých vatikánských představitelů. Z Moskvy telefonuje Wojciech Raiter:

"Pozvání Papeže do Moskvy by nutně znamenalo také jeho setkání s patriarchou Alexejem II. To je ovšem v daném okamžiku nemožné, jak uvedl spolupracovník Oddělení pro vnější kontakty moskevského patriarchátu, Alexej Dolgov. Překážky stále leží v nevyřešených problémech mezi oběma církvemi. Hlavní organizátor Fora - Mezináboženská rada Ruska - napsala Papežovi list s prosbou, aby do Moskvy vyslal delegaci na vysokém úrovni. Organizátoři Fóra očekávají Papežovu odpověď v nejbližší době."

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 25. 2. 2006
Pro Listář vybral hm

Foto kard. Kaspera převzato z www.catholicnews.com)

 


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci