Jsme žebráci

7. 2. 2006  hm


 

Následující pozvánku zaslal redakci Listáře Mgr. Rostislav Kotrč z Lutherovy společnosti s prosbou o uveřejnění, což tímto činíme.

Redakce

 


 

 

 

Vás při příležitosti připomínky 460. výročí úmrtí Martina Luthera (18. února 1546) 
zve na níže uvedené akce:

 


 

Michael J. Albrecht

farář luterského sboru Saint James v Saint Paul (Minnesota, USA) 

prosloví přednášku 

"Jsme žebráci" 

- reflexe života a díla Martina Luthera

I. část - úterý 21. února 2006 v 18.00 hod.

II. část - čtvrtek 23. února 2006 v 18.00 hod.

Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK 

Černá ul. 9, Praha 1 - Nové Město

 


 

Beseda s Michaelem J. Albrechtem 

nejen o Martinu Lutherovi, ale i luterství jako takovém

Neděle 26. února 2006 v 19.00 hod.

Lutherova síň při Chrámu sv. Michala V Jirchářích 

v Praze na Novém Městě (vchod brankou napravo od kostela)

Z angličtiny bude na všech akcích překládat James A. Krikava, 

luterský farář dříve působící v ČR a nyní opět v USA.

www.luther.cz 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci