Zpráva z ekumenického setkání biskupů v Bukurešti

3. 10. 2005   Kateřina RózsováKaždoroční mezinárodní setkání biskupů různých církví, přátel hnutí Fokoláre, se konalo 20. až 27.9. v Bukurešti. Zúčastnilo se ho 40 biskupů ze 16 zemí, mezi nimi také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a plzeňský biskup František Radkovský.

 

Patriarcha   
 Teoctist I

Bukurešť (RO): 24. mezinárodní setkání biskupů různých církví, přátel hnutí Fokoláre, se na pozvání biskupa Teoctista, pravoslavného patriarchy Rumunska, konalo ve dnech 20. až 27.9. v jeho sídle v Bukurešti. Název setkání zněl "Přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed svého lidu: těžiště církevního života a opora našeho společného svědectví".

Předmětem úvah biskupů byla snaha o stále viditelnější přítomnost Ježíše Krista skrze vzájemnou lásku - jako příspěvek k plnému společenství mezi církvemi. Na programu bylo teologické a duchovní prohloubení, svědectví a liturgické obřady. Dva videozáznamy přednášek Chiary Lubichové, zakladatelky a prezidentky hnutí Fokoláre, zdůraznily význam svědectví Ježíšovy přítomnosti v křesťanské komunitě. V průběhu setkání měli účastníci možnost přímo poznat mnišský život (Curtea de Arges, Bistrita a Horezu) i velmi bohatou liturgii a ikonografii rumunské pravoslavné církve. Nechyběly ani návštěvy různých křesťanských komunit (luteránské, reformované a anglikánské) v rumunském hlavním městě a účast na jejich obřadech. Velmi intenzivním momentem byla nedělní liturgie slavená patriarchou Teoctistem, který dal po homilii slovo kardinálu Miloslavu Vlkovi, hlavnímu pořadateli setkání biskupů. Uskutečnilo se i setkání s celou Katolickou biskupskou konferencí Rumunska, která sdružuje římsko- a řeckokatolické biskupy.

Biskup Teoctist, patriarcha pravoslavné církve Rumunska, přišel mezi biskupy několikrát. Při zahájení účastníky přivítal a zúčastnil se také závěrečného dne, během kterého členové hnutí Fokoláre různého věku a povolání hovořili o svém angažmá mezi mladými lidmi, v rodinách, farnostech, v oblasti ekonomie a politiky.

Na závěr patriarcha mj. řekl: "V těchto dnech jsem měl možnost vyslechnout si mimořádné věci (...). Vidíme, že svět se od Krista stále vzdaluje a schází láska (...). A shledávám bohužel, že jsme ještě daleko od okamžiku, ve kterém budeme moci společně svědčit, že sloužíme plně slovu Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista. Milujme jedni druhé, abychom mohli svědčit o téže myšlence: existuje jedno slovo, které nás v každé chvíli rozehřeje. Když jsem naslouchal vyprávění mladých lidí, představoval jsem si, jak by to bylo blahodárné, kdybychom i my, biskupové, a naše církve zkusili znovu se postupně podívat na jednotlivé problémy, kvůli kterým jsme zatrpklí (...). A říkám to velmi upřímně, protože mám před sebou řeckokatolické biskupy, vůči kterým my, rumunská pravoslavná církev, uznáváme, že jsme daleko od spravedlnosti a pravdy, především daleko od Kristovy lásky. Zkusme i my, podle příkladu a mínění těchto mladých lidí a těchto bratří, najít cesty, jak řešit problémy, které ještě máme. Pokud chceme, můžeme to udělat."

Na pozadí ještě nedořešených otázek v Rumunsku mezi řeckokatolickou a rumunskou pravoslavnou církví a problémů týkajících se církevního majetku zkonfiskovaného během komunistického režimu, slova patriarchy Teoctista hluboce oslovila přítomné a připomněla zvolání lidu "Unitate, unitate!", které provázelo objetí patriarchy a papeže Jana Pavla II. při jeho návštěvě v roce 1999.

Slavnostní katolická koncelebrace v katedrále sv. Josefa byla znakem silného společenství. Ve zpěvu se střídal katolický sbor s pravoslavnými studenty z teologické fakulty v Cluji. Vstupní průvod do přeplněné katedrály společně s katolickými biskupy tvořili i biskupové různých církví. "Vy, kteří jste mezi námi prožívali tento týden," řekl v homilii bukurešťský arcibiskup Joan Robu, "jste pro nás pramenem života a nových myšlenek. Je to pro mne opravdová naděje v jednotu."

Setkání se účastnili pravoslavní biskupové ekumenického patriarchátu z Konstantinopole, patriarchové z Rumunska a Srbska, z pravoslavné církve v Česku a na Slovensku, syrsko-ortodoxní biskupové z Indie, Sýrie a Holandska, anglikánští biskupové z Anglie, evangelicko-luteránští biskupové z Německa, Rumunska, Švédska, Norska, Velké Británie a Spojených států, biskup metodistické církve z Brazílie, biskup ze syrské církve z Indie a 14 katolických biskupů.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 29. 9. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000

 

(Foto převzato z www.focolare.org

 


Související články:  

Pravoslavný rumunský patriarchát hostí v Bukurešti na 40 biskupů různých církví, přátel hnutí Fokoláre

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci