Pravoslavný rumunský patriarchát 
hostí v Bukurešti na 40 biskupů 
různých církví, přátel hnutí Fokoláre

22. 9. 2005  mgr


 

Rumunský pravoslavný patriarcha Theoctistos I. společně s výročním synodem rumunského pravoslavného patriarchátu pozval biskupy z více než 15 zemí, přátele hnutí Fokoláre, k společnému dialogu nad tématem "Přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed svého lidu: těžiště církevního života a opora našeho společného svědectví"; oznámilo to dne 22. září t.r. Tiskové středisko České biskupské konference.

Během dialogu účastníci vyslechnou příspěvek zakladatelky a prezidentky celosvětově známého hnutí Fokoláre Chiary Lubichové.

Z České republiky se setkání zúčastní za římskokatolickou církev pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk a plzeňský biskup František Radovský a za pravoslavnou církev biskup olomoucko-brněnský Simeon (Jakovlevič).

Celkově se setkání zúčastní 10 katolických biskupů z různých zemí. Pravoslavnou církev kromě zástupce z České republiky zastupují biskupové ekumenického patriarchátu Konstantinopole, Antiochie a Rumunska, Srbské pravoslavné církve, dále představitelé syrsko-pravoslavné církve ze Sýrie a Indie. Setkání se rovněž zúčastní zástupci anglikánského společenství z Anglie a Itálie a reprezentanti evangelicko-luteránské církve Německa, Švédska, Norska, Velké Británie, Rumunska a Spojených států amerických a zástupci metodistické církve z Brazílie.

Přátelé hnutí Fokoláre budou v rumunské Bukurešti rokovat do 27. září t.r.

 

 

Jeho Blaženstvo Teoctist, patriarcha Rumunské pravoslavné církve

Foto převzato z www.patriarhia.ro .

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci