Alexij II.: Obnovu staré latinské liturgie vítáme, 
  prospěje to ekumenismu

4. 9. 2007  (mig)


 

Moskva. Moskevský patriarcha Alexij II. řekl italskému deníku Il Giornale, že Motu proprio, kterým Benedikt XVI. liberalizoval užívání staršího misálu "je fakt, který vítá a prospívá rozvoji ekumenismu". Duchovní představitel nejpočetnější a nejvlivnější pravoslavné církve to řekl bezprostředně po skončení slavnostní liturgie, kterou slavil o svátku "Zesnutí Panny Marie" ve stejnojmenné Kremelské katedrále. Božské liturgie se na pozvání patriarchy účastnili také čtyři italští biskupové z oblasti kolem Aquileje, kteří Moskevského patriarchu pozvali k návštěvě tohoto města se starobylou křesťanskou tradicí. Alexij II. je bratrsky přijal a poskytl při té příležitosti interview vatikanistovi italského deníku Il Giornale Andrea Tornielimu, který se jej zeptal:

 

Papež zveřejnil dokument, kterým umožňuje užívání misálu sv. Pia V. při slavení eucharistie. Jak hodnotíte toto rozhodnutí?

"Obnova a valorizace starobylé liturgické tradice je krokem, který vítáme. My velice na tradici lpíme. Bez věrné péče o liturgickou tradici by ruská pravoslavná církev nebyla schopna odolat době perzekucí ve 20. a 30. letech 20. století. Z té doby máme mnoho nových mučedníků, kteří mohou být z hlediska svého počtu přirovnáni k mučedníkům z dob počátků křesťanství.

 

Jak vidíte vztahy mezi Římem a Moskvou v této chvíli?

Myslím, že papež Benedikt XVI. vícekrát zopakoval, že bude usilovat o usnadnění dialogu a spolupráce s pravoslavnými církvemi. A to je pozitivní.

 

Již delší dobu se mluví o možnosti setkání mezi Vámi a Papežem. Pokládáte to za možné?

Setkání mezi Papežem a Moskevským patriarchou musí být dobře připravené a absolutně nesmí být vystaveno riziku, že bude redukováno na příležitost pořídit pár fotografií nebo společně promenovat před televizními kamerami. Musí to být setkání, které opravdu bude sloužit konsolidaci vztahů mezi našimi dvěma církvemi.

 

Mluvíte jakoby se jednalo o možnost spíše vzdálenou...

I dnes ještě, bohužel, někteří katoličtí biskupové a misionáři považují Rusko za misijní území. Avšak Rusko, svatá Rus je stále osvěcována staletou vírou, která je díky Bohu uchovávána a předávána pravoslavnou církví, a není misijním územím katolické církve. To je první bod, který je třeba si vyjasnit a formulovat tak problémy s ohledem na setkání s papežem. Další problém se týká uniatů.

 

Proč představují problém společenství, která zachovávají východní ritus a tradici a mají plné společenství s Římem?

Děláme si starosti s fenoménem uniatismu, protože vidíme tuto tendenci také v oblastech, kde se nikdy nevyskytovala, například na východní Ukrajině, v Bělorusku, v Kazachstánu i v samotném Rusku. Až se budou tyto problémy řešit a vyřeší se, pak bude možné setkání mezi Papežem a Moskevským patriarchou. Pak bude mít toto setkání opravdu význam.

 

- řekl pro italský deník Il Giornale patriarcha Moskvy a celé Rusi Alexij II.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 29. 8. 2007
Pro Listář vybral mh
Foto převzato z webu Radia Vaticana)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci