Z obsahu společného prohlášení
  Benedikta XVI. a Chrysostoma II.

21. 6. 2007  Miriam CekotováPapež Benedikt XVI. a kyperský pravoslavný arcibiskup Chrysostomos II. podepsali minulý týden společné prohlášení, v němž vyjadřují svou vůli zintenzivnit hledání plné jednoty mezi všemi křesťany a apelují na ochranu práva na náboženskou svobodu.

 

Vatikán: "V době rostoucí sekularizace a relativismu jsou katolíci a pravoslavní v Evropě povoláni nabídnout obnovené společné svědectví o etických hodnotách," uvádí se ve společném prohlášení, které v sobotu 16.6.2007 ve Vatikánu podepsali papež Benedikt XVI. a arcibiskup Nové Justiniany a celého Kypru Chrysostomos II.

Oba vrcholní církevní představitelé tak vyjádřili své "upřímné a pevné rozhodnutí zintenzívnit hledání plné jednoty mezi všemi křesťany a vůli podporovat teologický dialog, který bude prostřednictvím kompetentní mezinárodní komise prozkoumávat ty nejobtížnější otázky, jež poznamenaly historickou událost rozdělení. Je potřebné dosáhnout základní shody pro plné společenství ve víře, ve svátostném životě a ve vykonávání pastorační služby."

Prohlášení se dále dotýká situace na Blízkém východě, kde hrozí, že války a neshody mezi národy se budou šířit s neblahými následky. S poukazem na pokoj, "jenž přichází shůry", Benedikt XVI. a Chrysostomos II. zdůrazňují, že církve, jež reprezentují, chtějí sehrávat roli smiřitelů ve spravedlnosti a solidaritě:

"Je naším přáním podporovat bratrské vztahy mezi všemi křesťany a poctivý dialog mezi různými náboženstvími, která jsou přítomná a působí v tomto regionu. Proto se s touto výzvou obracíme na všechny ty, kteří kdekoliv ve světě zvedají ruku proti svým bratřím a s odhodlaností je vybízíme, aby složili zbraně… a aby se vždy zasazovali za ochranu lidských práv ve všech zemích."

Podle Benedikta XVI. a Chrysostoma II. je nutná především ochrana práva na náboženskou svobodu. "Nerespektovat toto právo představuje závažné provinění proti lidské důstojnosti. A proto také zprofanování, ničení a drancování posvátných míst kteréhokoliv náboženství je činem proti lidskosti a civilizaci národů."

Vážnou obavu podle obou vrcholných církevních představitelů vyvolává také způsob, jakým se v současné době projednávají otázky týkající se bioetiky. "Vykořisťování lidské bytosti, svévolné experimentování a genetické pokusy, které nerespektují etické hodnoty, jsou útokem proti životu, ohrožují důstojnost každé lidské bytosti a nemůžou a nesmí být ospravedlňovány ani dovoleny v žádném okamžiku její existence," domnívají se společně Svatý otec i kyperský pravoslavný arcibiskup.

V závěru svého společného prohlášení Benedikt XVI. a Chrysostomos II. vyzývají odpovědné představitele národů, aby "podporovali spravedlivé rozdělení přírodních zdrojů, v duchu solidarity s chudými a se všemi nuznými světa."

Nejvyšší představitel pravoslavné církve na Kypru se setkal s papežem minulý týden v rámci své první historické návštěvy Vatikánu a Říma. Jak informovala americká katolická zpravodajská agentura CNS, Chrysostomos II. během této návštěvy zdůraznil nutnost zlepšit vztahy mezi Vatikánem a Ruskou pravoslavnou církví. "Myslím, že by to mohlo být prospěšné," řekl novinářům. Chrysostomos II. Podle CNS v červenci navštíví moskevského patriarchu Alexije II., kterého by chtěl povzbudit k setkání s papežem Benediktem XVI.

 

Zdroj: VIS, CNS

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 19. 6. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci