Obtíže ekumenického katolicko-anglikánského dialogu

11. 7. 2008  (job)


 

P. Donald BolenLondýn. Svěcení žen na biskupy je jedním z témat Generálního synodu anglikánské církve, který včera začal v Londýně. Jak řekl pro agenturu SIR P. Donald Bolen z Papežské rady pro jednotu křesťanů, jde o otázku, která komplikuje vztahy mezi katolíky a anglikány. V nótě pro tiskovou agenturu italských biskupů tento kanadský exponent římské kurie připomněl, že názor na biskupské svěcení žen je předmětem rozkolu i uvnitř anglikánské církve. Mnoho kněží a farností prohlásilo, že nemá v úmyslu "biskupky" uznat. Na druhou stranu stále více provincií anglikánského společenství kněžství a biskupství žen podporuje. Vnitřní rozpory nicméně znesnadňují katolické církvi dialog s anglikány. P. Bolen citoval také nedávnou Globální konferenci o budoucnosti anglikánské církve (Global Anglican Future Conference, GAFCON), která proběhla na konci června v Jeruzalémě (22 -29. června). V závěrečném prohlášení mluví o vytvoření rady primasů anglikánských provincií. Jejím cílem má být obrana tradičního morálního učení. Na druhé straně ovšem nová struktura toho typu je v rozporu s tradičním uspořádáním anglikánské komunity. 19. července začne v Canterbury tzv. Lambethská konference, na níž se od roku 1867 scházejí každých deset let všichni anglikánští biskupové. Jak potvrdil P. Bolen, katolická církev na ni vyšle své pozorovatele. Anglikánům k jejich shromáždění přejí, aby překonali současná napětí a aby jejich učení bylo utvrzeno v apoštolské víře, kterou sdílejí s katolíky.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 5. 7. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci