Anglikánský primas Rowan Williams 
  navštívil Benedikta XVI.

28. 11. 2006  (mig)


 

Vatikán. Anglikánský primas arcibiskup Canterbury Rowan Williams navštívil dnes ve Vatikánu papeže Benedikta XVI., podepsali společnou deklaraci a společně slavili polední liturgii hodin v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater. Dnešní návštěva se konala přesně 40 let od historické návštěvy anglikánského primase arcibiskupa Ramseye a Pavla VI., kterou byl zahájen ekumenický dialog za účelem hledání viditelné jednoty. Ve své promluvě při setkání s arcibiskupem Williamsem Benedikt XVI. nejprve připomněl, jak došlo před 1400 lety k navázání vztahů mezi římským a canterburským stolcem, když papež Řehoř Veliký pověřil zvláštní misií sv.Augustina, který pak v Anglii toto biskupství založil. Benedikt XVI. řekl, že během posledních 40 let došlo ve vzájemných ekumenických vztazích k mnoha věcem, za něž je třeba cítit vděčnost. Ve své promluvě řekl mimo jiné:

"Návštěvy arcibiskupů z Canterbury u Svatého stolce vždy posloužily upevnění vzájemných vztahů a hrály důležitou roli při odstraňování překážek, které je rozdělují. … V současném kontextu však zvláště v sekularizovaném Západním světě existuje mnoho negativních vlivů, které zraňují křesťany a křesťanská společenství. Během posledních tří let se otevřeně hovořilo o napětích a těžkostech, dotýkajících se anglikánského společenství a vyvolávající nejistotu ohledně jeho budoucnosti. Nedávný vývoj, zejména pokud jde o kněžská svěcení a některé otázky morálního učení, zranil nejen vnitřní vztahy uvnitř anglikánského společenství, ale také vztahy mezi anglikánským společenstvím a katolickou církví. Doufáme, že tyto otázky, které jsou nyní v anglikánském společenství předmětem diskuse a které jsou životně důležité pro hlásání evangelia v jeho celistvosti, dostanou v této diskusi formu, která dá našim vzájemným vztahům budoucnost. Je třeba doufat, že teologický dialog, ve kterém již bylo dosaženo nemalého stupně shody v těchto i jiných důležitých problémech, bude brán vážně ve vašem rozlišování. Při těchto vašich poradách vás budeme doprovázet svou vroucí modlitbou. Chováme živou naději, že anglikánské společenství zůstane založeno na Evangeliu a apoštolské tradici, které formují naše společné dědictví a jsou základem naší společné touhy po dosažení viditelné jednoty."

Po promluvě Benedikta XVI. pak ve své promluvě anglikánský primas, arcibiskup Rowan Williams mimo jiné řekl:

"Jsem si vědom, že cesta k jednotě není snadná, a že diskuse o tom, jak máme aplikovat evangelium na výzvy vznikající v moderní společnosti mohou často zatemnit nebo dokonce znemožnit dosažení pokroku v dialogu, společném svědectví a službě. V moderním světě má jednání každé části křesťanské rodiny hluboký dopad na ekumenické partnery a jenom hluboce založené přátelství v Kristu nám umožní hovořit spolu čestně o těchto těžkostech, a rozlišovat, jak dosáhnout úplné věrnosti závazkům, které leží na nás jako na Kristových učednících. Přijel jsem sem dnes proto, abychom slavili partnerství mezi anglikány a katolickou církví, ale také proto, že jsem připraven si vyslechnout a chápat ta přesvědčení, o která se se mnou budete chtít podělit. Na nás jako na pastýřích křesťanské rodiny spočívá úkol být advokáty smíření, spravedlnosti a soucítění v tomto světě, být vyslanci Kristovými a věřím, že poctivá výměna našich přesvědčení nám nedovolí zatemnit to, co můžeme společně prohlásit a podepsat - naději na spásu a uzdravení v Milosti a Lásce Boha, který se zjevil v Kristu."

Benedikt XVI. a anglikánský primas pak podepsali společné prohlášení, ve kterém se mimo jiné praví, že "existuje mnoho oblastí služby a svědectví, ve kterých lze působit společně": např. při "hledání míru ve Svaté zemi" či proti "hrozbám terorismu". "Pravý ekumenismus - píše se zde - překračuje teologický dialog a týká se duchovního života a společného svědectví. Věříme, že si budeme navzájem bližší natolik, nakolik budeme moci být společně Božími nástroji při volání každého křesťana ke hlubší poslušnosti našemu Pánu, ve kterém spočívá plnost jednoty a společného života, ke kterému nás zve."

Anglikánský primas, arcibiskup Rowan Williams pak v rozhovoru poskytnutém Vatikánskému rozhlasu odpovídal na otázku, zda tendence poskytovat biskupské svěcení ženám, o kterém se nyní v anglikánském společenství diskutuje, nepředstavuje - jak to řekl nedávno kardinál Kasper -prakticky nepřekročitelnou překážku v úsilí o plnou jednotu?

"Uvědomili jsme si to a bereme to velice vážně. V anglikánské církvi jdeme v této věci už dlouho po cestě teologické reflexe. Jedna část tohoto procesu je poznamenána teologií o kněžském svěcení, která je již vyjádřena v našich dřívějších dokumentech. Ale já myslím, že je naléhavě potřebné, abychom v reflexi pokračovali. Ať už bude rozhodnutí jakékoliv - a myslím, že kardinál Kasper s tím bude souhlasit - přesto máme i nadále společnou řeč, v níž můžeme diskutovat a která se zakládá na již dosažených společných přesvědčeních."

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 23. 11. 2006
Pro Listář vybral mh
Foto převzato z http://www.archbishopofcanterbury.org)

  

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci