Římský biskup: ekumenismus potřebuje “teologii na kolenou”

2.7. 2014  (jag)


 

Vatikán. Římský biskup dnes přijal delegaci konstantinopolského ekumenického patriarchátu, kterou vede pravoslavný metropolita z Pergama Ioannis Zizioulas. Tradiční výměna delegací se mezi Římem a Istanbulem uskutečňuje u příležitosti patronátních svátků – tedy sv. Petra a Pavla a sv. Ondřeje. Papež František svou promluvu k “sesterské konstantinopolské církvi” zahájil vzpomínkou na “milovaného bratra Bartoloměje”, tedy ekumenického patriarchu. Připomněl jejich společnou pouť do Svaté země a také následnou modlitbu za mír na Blízkém východě v blízkosti hrobu apoštola Petra.

“Pán nám daroval tyto příležitosti k bratrskému setkání, při kterých jsme měli možnost jeden druhému projevit lásku v Kristu, který nás spojuje, a obnovit společnou vůli k pokračování v cestě směřující k plné jednotě.”

Dobře víme, že tato jednota je Božím darem, dodal římský biskup. Již nyní z tohoto daru můžeme čerpat pokaždé, když v síle Ducha svatého jeden na druhého pohlédneme očima víry. Pouze takto rozpoznáme své místo v Božím plánu, a nikoli svou pozici jako dějinný důsledek svých hříchů.

”Jestliže se pod vedením Ducha svatého naučíme jeden na druhého dívat v Bohu, půjdeme po společné cestě ještě rychleji. Bude jednodušší také spolupráce v mnoha oblastech každodenního života, která nás už dnes šťastně spojuje.”

Tento teologální pohled, živený vírou, nadějí a láskou, vede k ryzímu teologickému uvažování, pokračoval Svatý otec. A právě tato reflexe je skutečnou Boží vědou (scientia Dei), která může na cestě jednoty přiblížit jednoho k druhému, byť se vychází z rozdílných perspektiv.

”Důvěřuji proto v práci smíšené mezinárodní teologické komise a modlím se za ni, aby se stala výrazem tohoto hlubokého pochopení, této teologie “dělané na kolenou”. Úvahy o primátu a synodalitě, o společenství všeobecné církve, nebo o úřadu římského biskupa se tak nestanou akademickým cvičením ani pouhou disputací mezi nesmiřitelnými pozicemi”.

Všichni se tudíž potřebujeme s odvahou a důvěrou otevřít působení Ducha, vybízel papež František. Musíme se dát vtáhnout do Kristova pohledu na církev a postupovat cestou duchovního ekumenismu, který posílilo mučednictví mnoha našich bratří, končil římský biskup svou promluvu k pravoslavné delegaci. Také metropolita Zizioulas ve svém pozdravu poukázal na důležitost nedávných setkání papeže s patriarchou Bartolomějem a na práci teologické komise.

”Mezinárodní smíšená komise pro dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví bude zasedat v září na plenárním shromáždění, aby pokračovala v diskusi o církevním primátu. Je to složitá otázka, avšak s Boží pomocí doufáme, že v tomto ohledu pokročíme. Způsob, jakým Vaše Svatost chápe církevní primát a naplňuje jej v praxi, dodává inspiraci a naději našemu úsilí v dosažení shody o tomto ožehavém tématu.”

- uvedl pergamský metropolita. Delegaci konstantinopolského ekumenického patriarchátu ještě čeká jednání s Papežskou radou pro jednotu křesťanů. A v neděli se zúčastní liturgie ze slavnosti sv. Petra a Pavla, kterou bude římský biskup slavit ve Vatikánské bazilice.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 28. 6. 2014
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci