Pozdrav papeže účastníkům mezináboženského sympózia v Řecku

19. 9. 2007  Miriam CekotováNa řeckém ostrově Tinos ve dnech 16.-19. 9. 2007 probíhá X. mezikřesťanské sympózium katolíků a pravoslavných. Jeho účastníky pozdravil i papež Benedikt XVI. ve svém poselství.

 

Vatikán: V poselství zveřejněném Svatým stolcem v pondělí 17. 9. 2007 papež především vyjadřuje svou radost z toho, že sympózium se koná právě na ostrově Tinos, "kde spolu bratrsky žijí pravoslavní i katolíci".

Téma X. mezináboženského sympózia zní: "Svatý Jan Zlatoústý, most mezi Východem a Západem". Právě letos 14.9. totiž uplynulo 1600 let od smrti tohoto církevního otce, uctívaného na Východě i na Západě.

Svatý Otec ve svém poselství připomněl, že tento světec byl "odvážným, osvíceným a věrným hlasatelem Božího slova", a také "vynikajícím hermeneutikem a kazatelem". Jeho tělesné ostatky jsou od roku 1626 uloženy ve Svatopetrské bazilice v Římě. Jan Pavel II. v listopadu 2004 daroval část relikvií sv. Jana Zlatoústého ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I. "Tak může být nyní tento velký církevní otec uctíván jak ve vatikánské bazilice, tak v kostele sv. Jiří ve Fanaru," podotkl Benedikt XVI.

Dále zdůraznil, že letošní mezikřesťanské sympózium, jehož účastníci uvažují o tématech týkajících se sv. Jana Zlatoústého a společenství se západní církví, a přitom analyzují i některé aktuální problémy, přispívá k podpoře a upevňování pravého společenství, "byť i nedokonalého", jež existuje mezi katolíky a pravoslavnými. Vyjádřil přitom naději, že obě církve dosáhnou plnosti jednoty, která jim jednoho dne umožní společně slavit "jedinou eucharistii".

V závěru svého poselství Benedikt XVI. pozdravuje pravoslavné i katolické věřící v Řecku. Zvláštní pozdrav věnuje nemocnému arcibiskupovi Athén a celého Řecka Christodoulovi, kterému přeje brzké uzdravení.

Mezikřesťanská sympózia katolíků a pravoslavných se pořádají každé dva roky střídavě v Itálii a v Řecku. Jedná se o společnou iniciativu Františkánského institutu spirituality při Papežské univerzitě Antonianum a Teologické fakulty Aristotelovy Univerzity v Soluni. Cílem sympózií je trvalé hledání společného dědictví víry a tradic mezi katolíky a pravoslavnými.

 

Zdroj: VIS, RV

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 18. 9. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci