Katolicko - evangelikální rozhovory

9. 9. 2009  (kth)


 

Mezi Světovou evangelikální aliancí a Vatikánem proběhlo další kolo teologických rozhovorů. Konalo se od 26. července do 1. srpna v brazilském Sao Paulu a týkalo se dogmatických i etických otázek. Příští rok budou rozhovory pokračovat a budou se týkat vztahu Písma a Tradice. Konzultace mají trvat do roku 2013 a měly by pomoci jak sblížit teologicky konzervativní protestanty s katolíky, tak vyjasnit rozdíly. Katolíci a konzervativní protestanti jsou zajedno např. v ochraně života, odlišně však chápou církev, její nauku a úřad.

Zdroj: Kathnet

 

(Převzato ze zpravodajství Res Claritatis
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci