Věřme na zázraky i v ekumenickém dialogu, vyzývá arcibiskup Christodulos

23. 5. 2006  Johana Bronková


 

Athény. Nadšení pravoslavných věřících na řeckém ostrově Syros v Egejském moři vyvolal příjezd relikvií sv. Mikuláše. Kult tohoto biskupa z Myry spojuje křesťanský Východ a Západ. Hlavní část jeho relikvií je uložena v jihoitalském Bari. Na Syros ovšem přicestovaly relikvie, které jsou darem milánské arcidiecéze.

Slavnostního přijetí relikvií se účastnil pravoslavný arcibiskup Athén Christodulos. Poděkoval katolické církvi a zvláště kardinálu Dionigimu Tettamanzimu, který stojí v čele milánské arcidiecéze za neobvyklý dar. Vyjádřil také naději, že přispěje k nalezení ztracené jednoty mezi katolíky a pravoslavnými. Příležitostí k tomu je obnova katolicko-řeckopravoslavného dialogu, který byl přerušen před patnácti lety. První setkání je v plánu na letošní září. "Překážky jsou velké - řekl arcibiskup Christodulos - ale věříme v zázraky, které pozorujeme každý den v našem životě i v církvi."

 

(Převzato ze zpráv Radia Vatikán ze dne 17. 5. 2006
Pro Listář vybral mh

Foto arcibiskupa Christodulose převzato z www.orthodoxia.cz)
 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci