Věřme na zázraky i v ekumenickém dialogu, vyzývá arcibiskup Christodulos

23. 5. 2006  Johana Bronková


 

Athény. Nadšení pravoslavných věřících na řeckém ostrově Syros v Egejském moři vyvolal příjezd relikvií sv. Mikuláše. Kult tohoto biskupa z Myry spojuje křesťanský Východ a Západ. Hlavní část jeho relikvií je uložena v jihoitalském Bari. Na Syros ovšem přicestovaly relikvie, které jsou darem milánské arcidiecéze.

Slavnostního přijetí relikvií se účastnil pravoslavný arcibiskup Athén Christodulos. Poděkoval katolické církvi a zvláště kardinálu Dionigimu Tettamanzimu, který stojí v čele milánské arcidiecéze za neobvyklý dar. Vyjádřil také naději, že přispěje k nalezení ztracené jednoty mezi katolíky a pravoslavnými. Příležitostí k tomu je obnova katolicko-řeckopravoslavného dialogu, který byl přerušen před patnácti lety. První setkání je v plánu na letošní září. "Překážky jsou velké - řekl arcibiskup Christodulos - ale věříme v zázraky, které pozorujeme každý den v našem životě i v církvi."

 

(Převzato ze zpráv Radia Vatikán ze dne 17. 5. 2006
Pro Listář vybral mh

Foto arcibiskupa Christodulose převzato z www.orthodoxia.cz)
 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci