Nový impulz pro ekumenizmus
mezi katolíky a pravoslavnými


 

Papež Benedikt XVI. se zúčastnil závěrečného jednání 24. národního ekumenického kongresu ve východoitalském městě Bari, kde při sv. liturgii, kterou koncelebroval před zhruba 200 000 věřícími, sdělil svoji základní orientaci a představu o naplňování konkrétní podoby křesťanského ekumenizmu mezi církvemi Východu a Západu. Papežova cesta do Bari byla jeho první cestou mimo území Vatikánského města a státu. Město Bari se vyznačuje živým, staletým kultem sv. Mikuláše (řec. Nikolaos), divotvůrce a biskupa z Myr Lykijských (ležících na území dnešního Turecka), který je zvláště mezi obecným lidem vroucně adorován, a který rovněž na celém křesťanském Východě je považován za jednoho z největších křesťanských světců. Město Bari dodnes uchovává světcovy tělesné ostatky, které sem byly přivezeny za složitých okolností mocnými představiteli Benátské republiky.

"Zde, v Bari, které je místem setkání a dialogu s křesťanskými bratry z Východu, chci potvrdit svoji vůli přijmout základní závazek a pracovat s veškerou energií na obnově úplné a viditelné jednoty všech křesťanů." Papež ujistil přítomné o své připravenosti spolupracovat na "rekonstrukci jednoty všech věrných Kristu" a zacelit více než tisícileté rozdělení, k němuž došlo roku 1054 v důsledku právně - ekleziologických a teologických aktů, které učinili za římskokatolickou církev papežský legát Humberto Candida da Sylva a za cařihradskou ortodoxní církev patriarcha Michael Cerularios.

Uvedený počin je jistě důležitým impulsem pro novou etapu ekumenických vztahů mezi křesťany Východu a Západu, a neměl by zůstat omezen pouze na vrcholovou úroveň křesťanských církví, ale měl by se stát podnětem pro každodenní a neformální rozvíjení bratrských vztahů všech křesťanů Východu a Západu. Bude jistě podnětné monitorovat i přístup a postoje církevních představitelů katolictví a ortodoxie v našich zemích, od nichž očekáváme nejen radostné přijetí této důležité informace a směrnice pro katolíky, ale i vlastní praktické rozpracování a rozvinutí této životně důležité linie křesťanského života, jež může uskutečnit a naplnit Kristovu závěrečnou výzvu "aby všichni jedno byli, aby svět uvěřil" (Jn 17, 21).

 

Miroslav G. Richter

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci