Benedikt XVI. a Bartoloměj I. společně řecky recitovali Nicejsko-Cařihradské krédo

2. 7. 2008  (mig)


 

Vatikán. Na tuto neděli připadla slavnost sv. Petra a Pavla a ve vatikánské bazilice se konala eucharistická liturgie spojená s udílením pallia čtyřiceti metropolitním arcibiskupům. Mše svaté se účastnil také konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. Ekumenický ráz bohoslužby nemohl nikdo přehlédnout. Latinskou liturgií se prolínala také řečtina. Nejprve to bylo při proklamaci evangelia a pak při požehnání.

A stejně jako včera, při obřadu zahájení Roku sv. Pavla v bazilice sv. Pavla za hradbami, byly i dnes součástí liturgie dvě homilie – Benedikta XVI. a Bartoloměje I. Nejprve papež uvedl homilii „milovaného bratra v Pánu“ Bartoloměje I., který ve své - o poznání kratší - promluvě poukázal na to, že liturgická slavnost Petra a Pavla je slavena jak na Východě, tak na Západě v jeden jediný den a že oba světci jsou ctěni na Východě prostřednictvím známé ikony, na níž jsou vyobrazeni v objetí nebo při výměně polibku, přičemž dodal:

„Právě tento polibek jsme přišli vyměnit spolu s Vámi, Svatosti, abychom podtrhli vroucí touhu v Kristu a lásku, které jedni ve vztahu ke druhým zakoušíme. Teologický dialog mezi našimi církvemi ve víře, pravdě a lásce, díky božskému přispění pokračuje i přes nemalé a přetrvávající obtíže, týkající se známých problémů. Opravdu si přejeme a nemálo se za modlíme za to, aby tyto obtíže byly překonány a problémy byly odstraněny co nejrychleji to bude možné, abychom ke slávě Boží dosáhli vytouženého cíle. Víme, že tato touha je i Vaší touhou, a jsme si rovněž jisti tím, že Vaše Svatost, stejně tak jako Vaši spolupracovníci, nevynecháte ve svém nasazení nic, aby byla cesta dokonale vyrovnána a aby, dá-li Bůh, bylo dosaženo pozitivního dovršení prací tohoto dialogu.“

Bartoloměj I. pak přenechal slovo Benediktu XVI., který se své homilii zabýval vzájemným vztahem obou svatých apoštolů a zároveň svazkem, který každého zvlášť spojoval s hlavním městem římské říše.

„Díky všude stejné technice, díky světové informační síti, jakož i díky slučování společných zájmů existují dnes ve světě nové způsoby jednoty, které však dávají propuknout novým kontrastům a poskytují nové podněty těm starým. Uprostřed této vnějškové jednoty, založené na materiálních věcech, potřebujeme mnohem více jednotu vnitřní, která vychází z Božího pokoje, jednotu všech těch, kteří se prostřednictvím Ježíše Krista stali bratry a sestrami. A to je trvalé poslání Petra a také zvláštní poslání, jež je svěřeno římské církvi.“

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

Benedikt XVI. pak ještě rozvinul téma pastýřské služby v souvislosti s předáváním pallií metropolitním arcibiskupům. Po homilii pak následovalo vyznání víry, které Benedikt XVI. a Bartoloměj I. pronesli společně řecky.

Na závěr tříhodinové liturgie pak Svatý otec tentokrát přímo ve svatopetrské bazilice pronesl pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.

Promluva Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně je ZDE

Nakonec Benedikt XVI. a Bartoloměj I. každý zvlášť udělili apoštolské požehnání.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 29. 6. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci