Katolicko-pravoslavná komise se opět setká v roce 2006

28. 2. 2006 (kap)Istanbul (KAP) Oficiální dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví bude pokračovat.

Patriarcha Bartolomaios I. označil podzim roku 2006 jako termín pro následující setkání mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Za místo setkání byl vybrán Bělehrad. V listopadu se v Římě uskuteční zasedání přípravného výboru, řekl ekumenický patriarcha.

Poslední konference smíšené katolicko-pravoslavné komise se uskutečnila v roce 2000 v Baltimoru (USA). Problém východních církví sjednocených s Římem, který je zejména na Ukrajině a v Rumunsku velmi vážný, tenkrát zabránil většímu pokroku v dialogu. Následkem bylo, že mezicírkevní dialog ustrnul na mrtvém bodu.

V červnu navštívil Řím při příležitosti svátku svatých Petra a Pavla metropolita Bergama, Ioannis Zizioulas, a překvapivě sdělil papeži Benediktu XVI. ochotu ortodoxních církví vbrzku pokračovat v dialogu s katolickou církví. Patriarcha Bartolomaios I. řekl, že zástupci všech pravoslavných církví se při setkání ve Phanaru usnesli na obnovení teologického dialogu také oficiálně. Chtějí se zaměřit na centrální eklesiologické otázky, zejména na otázku primátu.

Teologický dialog mezi Římem a pravoslavnou církví byl zahájen v roce 1980. Kompetentní komise ustanovila každá autokefální (samostatná) pravoslavná církev.

Konflikty mezi unionovanými a pravoslavnými církvemi po obratu roku 1989 vedly ale ke zhoršení mezicírkevních vztahů. K tomu přispěl po roce 1991 i konflikt v Jugoslávii s jeho náboženským podtextem. Na ztroskotání konference v Baltimoru se tedy podílelo i bombardování Bělehradu západními spojenci na jaře 1999.

Patriarcha Bartolomaios I. byl v průběhu své návštěvy v Rakousku na katolické teologické fakultě ve Štýrském Hradci požádán o zorganizování mezinárodního vědeckého sympozia o primátu římského biskupa a synodální struktuře církve. Takové symposium by mohlo připravit podklady pro řešení těchto otázek při oficiálním teologickém dialogu.

Bartolomaios I. vzpomenul tehdy stanovisko katolické církve výrokem Josepha Ratzingera, který tehdy ještě nebyl papežem: Řím by nesměl od východních církví požadovat víc, než co bylo formulováno a žito v prvním tisíciletí.

Tenkrát byl papež nahlížen jako první ve cti a předsedající v lásce, jak pojmenoval patriarcha Athenagoras v roce 1967 papeže Pavla VI. při jeho návštěvě v Phanaru.

 

(Převzato z časopisu Getsemany č. 11/2006
Foto patriarchy Bartholomaiose I. s papežem Janem Pavlem II. převzato z www.br-online.de)

 


DISKUSE
Pokud chcete reagovat na tento článek, můžete tak učinit zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci