Ekumenická neděle 2008

9. 9. 2008  Richard VocelČeská biskupská konference s Ekumenickou radou církví (ERC) vyhlašují 21. 9. 2008 Ekumenickou neděli. Její náplň budou tvořit bohoslužby, modlitební setkání a další akce, kterými křesťané z různých církví oslaví společně den Páně, památku Kristova vzkříšení a Seslání Ducha Svatého.

 

ČR: Ekumenická rada církví, resp. jedna z jejích členských církví, připravuje každoročně liturgii, jejíž texty jsou k dispozici v příloze. Letošní pořad bohoslužeb s názvem "Ježíš Kristus - Chléb života" připravila Evangelická církev metodistická. Liturgii bude případně nutno přizpůsobit místním podmínkám.

Ekumenickou neděli také každoročně doplňuje tematická sbírka, letos na první českou dálniční kapli Smíření, která byla v tomto roce otevřena na dálnici D5 a je památníkem všech lidských obětí dálniční dopravy a také, vzhledem ke své poloze na cestě mezi Českou republikou a Německem, symbolizuje sousedství obou národů.

Výtěžek ze sbírky bude zaslán na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 pod variabilním symbolem č. 52725.

 

Více informací:

Ekumenická rada církví v ČR

Donská 5

101 00 Praha 10

 

tel: + 420 271 742 850

mobil: + 420 776 599 977

web: www.ekumenickarada.cz   

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 5. 9. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci