Patriarcha Alexij II. odmítl pozvání papeže Benedikta XVI. 

1. 2. 2008  (mh)


 

Moskevský patriarcha Alexij II. odmítl pozvání papeže Benedikta XVI. k návštěvě, která se měla uskutečnit v červnu při příležitosti svátku zjevení Páně apoštolu Pavlovi. Jak uvedl tajemník patriarchátu pro mezikřesťanské vztahy Igor Vyžanov, pozvání nevyhnutelně nastoluje delikátní téma setkání papeže s ruským patriarchou, které ještě vyžaduje důkladnou přípravu na obou stranách.

 

Copyright © Listar.cz 2000-2008
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj textu uveden web www.listar.cz) 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci