Moskevský patriarchát chce pokračovat v dialogu

21. 7. 2006  (job)


 

Moskva. Svatý synod moskevského patriarchátu potvrdil na svém zasedání vůli pokračovat v dialogu s římskokatolickou církví. Za klíčová témata označil otázky práv, důstojnosti a morální odpovědnosti lidské osoby. Z Moskvy telefonuje Wojciech Raiter:

O všech těchto problémech hovořili na svém setkání papež Benedikt XVI. a předseda Oddělení pro vnější kontakty moskevského patriarchátu, metropolita Kiril. Oba tehdy zdůraznili blízkost pohledů obou církví a vyslovili se pro vypracování společného dokumentu, který by plně odrážel katolickou a pravoslavnou pozici. Papež a metropolita Kiril podtrhli zejména nutnost společné deklarace v otázkách bioetiky a společný postup v obraně institutu rodiny a lidského života.

V podobném duchu hovořili také účastníci vídeňské pravoslavno-katolické konference s titulem "Dát Evropě duši", která proběhla na začátku května. Ve Vídni se diskutovalo zejména o výzvách globalizace, vlivu křesťanské etiky na politiku, sdělovací prostředky a o dialogu s jinými náboženstvími a představiteli sekulárního humanismu.

Pravoslavní představitelé na svém zasedání v Sergijevě Posadě u Moskvy přijali obsah a výsledky rozhovorů metropolity Kirila s papežem Benediktem XVI.a zhodnotili také přínos vídeňské pravoslavno-katolické konference "Dát Evropě duši."

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 18. 7. 2006
Pro Listář vybral mh
Foto metropolity Kirilla převzato z www.newsru.com )

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci