Historické setkání katolických a anglikánských biskupů

16. 11. 2006  Jiří Gračka


 
Poprvé od chvíle, kdy král Jindřich VIII. v roce 1534 oddělil církev Anglie od Říma, se všichni anglikánští biskupové ze Sněmovny biskupů Generálního synodu sejdou s Konferencí katolických biskupů Anglie a Walesu. Setkání v anglickém Leedsu začalo 14.11.2006 a potrvá do 15. 11.

 

Leeds (GB): Setkání se koná v rámci oslav 40. výročí návštěvy Michaela Ramseye, stého arcibiskupa z Canterbury (1961-1974), u papeže Pavla VI. Historický okamžik ekumenismu, při kterém papež Pavel VI. obdaroval arcibiskupa Ramseye svým biskupským prstenem, vyvolal velkou naději na možné usmíření obou církví po více než čtyř stoletích rozkolu. Tyto naděje však později pohasly pod vlivem některých dokumentů Mezinárodní anglikánsko-katolické komise (ARCIC). Její rozhodnutí ohledně eucharistie, Panny Marie, svátostí a kněžství ukázaly na existující překážky, které se ještě prohloubily, když Anglikánská církev začala udělovat biskupské svěcení ženám a asistovat při uzavírání manželství mezi osobami stejného pohlaví. Právě probíhající setkání anglických biskupů obou církví chce znovu poukázat především na to, co mají společného.

Setkání v Leedsu se účastní i hlava anglikánské církve a současný arcibiskup z Canterbury, Rowan Williams, který se má příští týden, ve čtvrtek 23.11.2006, sejít s papežem Benediktem XVI. První soukromé setkání obou církevních představitelů bude pokračováním oslav 40. výročí setkání arcibiskupa Ramseye a Pavla VI. a zároveň 40. výročí založení Anglikánského centra v Římě. Kromě audience u papeže arcibiskup Williams navštíví 21.11.2006 i papežskou univerzitu Sant'Anselmo, kde vystoupí přednáškou "Svatý Benedikt a budoucnost Evropy". Ve čtvrtek odpoledne, po audienci u papeže, bude mít arcibiskup Williams přednášku "Laicismus, svoboda a víra" na Papežské akademii sociálních věd. Svou čtyřdenní návštěvu Říma pak zakončí v pátek 24.11. tiskovou konferencí a společnou bohoslužbou v kostele Santa Maria sopra Minerva. Ekumenické bohoslužby se zúčastní i katolický primas Anglie a Walesu kardinál Cormac Murphy O'Connor a kardinál Walter Kasper.

Generální synod, nejvyšší orgán Anglikánské církve, se skládá ze tří sněmoven ("houses"): Sněmovny biskupů, kněží a laiků. Kromě nich sem patří i dva arcibiskupové. Ve Sněmovně biskupů zasedají všichni biskupové diecézní a k nim je volen pevně daný počet biskupů pomocných.

Mezinárodní anglikánsko-katolická komise (ARCIC) je společným projektem Anglikánské konzultační rady a Papežské rady pro jednotu křesťanů. Jejím cílem je podporovat ekumenismus mezi oběma církvemi. Ani jedno společenství nečeká, že dojde k úplnému sjednocení, společná cesta je hledána především ve vzájemném uznávání svátostí.


Zdroj: ZENIT, SIR

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 14. 11. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci