Naším úkolem je nechat uzrát čas jednoty

27. 2. 2006  Patriarcha Athenagoras I.


 

Každou noc, někdy o půlnoci, někdy ve čtyři hodiny ráno, scházím do zahrady, jdu do chrámového nartexu. Zapaluji dvě svíce před ikonou Matky Boží a modlím se za jednotu.

Kdy přijde? Když se Krista ptali na konec světa, přiznal svou nevědomost jako člověk: "Pouze Otec to ví. On zná čas a okamžik."

Stejné je to s jednotou. Budoucnost je u Boha. Naším úkolem je nechat uzrát čas.

Jednota přijde, bude to zázrak, nový zázrak v dějinách. Kdy? To nemůžeme vědět. Ale musíme se na to připravovat. Neboť zázrak je jako Bůh: může přijít kdykoli.

(Pozn. mh: Patriarcha Athenagoras I. (1886-1972) byl konstantinopolským patriarchou v letech 1948-1972. Zasloužil se o zlepšení vztahů mezi katolickou a pravoslavnou církví a o zrušení klatby mezi Římem a Konstantinopolí v roce 1965.)

 

 

 

(Citát převzat z Missive des douze Apotres, leden 2006 - č. 267
Foto převzato z www.oca.org)

  


DISKUSE
Pokud chcete reagovat na tento článek, můžete tak učinit zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci