Kard. Kasper a luterský biskup Huber 
  k nedávnému dokumentu 
  Kongregace pro nauku víry o církvi

13. 9. 2007  (mig)


 

Sibiu. Ve včerejším vystoupení kardinála Kaspera, předsedy Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a luteránského biskupa Hubera, předsedy Rady evangelické církve v Německu přišla znovu na přetřes otázka nedávného dokumentu Kongregace pro nauku víry ohledně koncilního výroku o subsistenci Kristovy Církve v církvi katolické. Kard. Kasper řekl, že nebylo záměrem dokumentu kohokoliv zraňovat či ponižovat, a že naopak jenom dialog v pravdě může vést k pokroku. Podle prof. Hubera toto tvrzení katolické církve ztěžuje ekumenické vztahy a vyžaduje nové společné úsilí při překonání stagnace. Luterský biskup přitom však vyjádřil rozhodnost pokračovat ve společné cestě pod vedením Ducha svatého. Kard. Kasper se v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas k těmto polemikám vyjádřil následovně:

 

"První odpovědí by bylo to, že onen dokument nepřináší nic nového, ale jenom opakuje výroky, které II.vatikánský koncil vyslovil před mnoha lety. Za druhé, tento dokument říká, že společenství nejsou církve ve vlastním smyslu slova, ale ve smyslu analogickém, protože se zakládají na jiném ekleziologickém pojetí než jaké máme my. Myslím, že to stačí k tomu, aby celá tato diskuse nebyla dramatizována."

 

Mimo jiné jste včera řekl, že "není čas na ekumenické mazlení, ale je třeba pohlédnout na zranění"…

"Ano, je třeba tato zranění poznat, ale nestrkat vždycky prst do rány. To nepomáhá. Tento dokument je výzvou, pozváním k diskusi o problémech, které existují, protože eklesiologické odlišnosti se odvozují od absence společné eucharistie. Toto je tedy nejhlavnější téma k velmi důležité diskusi."

 

Co očekáváte od ekumenického shromáždění v Sibiu?

"Důležité je, že všechny zde přítomné křesťanské církve říkají "chceme pokračovat společně na cestě ekumenismu a chceme spolupracovat v praktických otázkách ku prospěchu Evropy a křesťanských hodnot". Tento signál pokládám za velmi důležitý.

 

Není tu nebezpečí, že ekumenismus lásky zůstane osamocen a ekumenismus pravdy přitom zaostane?

"K tomu nemůže dojít, protože láska bez pravdy je prázdná. Avšak také pravda bez lásky je příliš rigidní. Obě tedy musí kráčet společně."

- říká předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, kard. Walter Kasper.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 6. 9. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci