Radosti a bolesti katolicko-anglikánského dialogu

Rozhovor s anglikánským duchovním Donaldem Bolenem

25. 1. 2007  Giovanni Peduto


 

Dnes slavíme už třetí den Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Z dosavadního průběhu pontifikátu současného papeže je jasně vidět, že ekumenizmus patří k jeho hlavním prioritám. Během 21 měsíců v úřadu se Benedikt XVI. setkal s mnoha představiteli křesťanských církví. Mezi nimi nechyběl ani arcibiskup Canterbury a hlava anglikánské církve Rowan William, kterého papež přijal 23. listopadu minulého roku. Návštěva byla navzdory složité situaci v Anglikánském společenství velmi plodná. Oba církevní představitelé hovořili o společném svědectví a možnostech úzké spolupráce. U našeho mikrofonu jsme přivítali anglikánského duchovního Donalda Bolena.

V jaké fázi se nyní nachází ekumenický dialog mezi anglikány a katolíky?

Jeden z plodů tohoto ekumenického dialogu je to, že už mnoho let jsme stále schopni mezi sebou hovořit zcela upřímně a zároveň v přátelském duchu diskutovat o výzvách, které pramení z našich ekumenických vztahů. Média obšírně informovala o současném vývoji v Episkopální církvi Spojených států a v jedné anglikánské diecézi v Kanadě, kde se konají obřady žehnání homosexuálním párům a byl vysvěcen jeden homosexuální biskup. Ve svém společném prohlášení papež Benedikt a arcibiskup z Canterbury uvedli, že tento vývoj, ukazující na rozdělení v Anglikánském společenství, představují závažnou překážku na poli ekumenického dialogu. Návštěva Arcibiskupa z Canterbury však zároveň potvrdila, že náš dialog může a musí dál pokračovat. Skutečně, jak v minulosti řekl kardinál Walter Kasper, právě ve chvíli, kdy nějaké nové těžkosti ohrožují jednotu, je dialog o to důležitější.

Můžete to trochu více rozvést?

Je důležité, abychom si povšimli toho, že Anglikánské společenství samo dále potvrzuje tradiční křesťanské učení ohledně manželství a sexuality. Ale napětí ve dvou anglikánských provinciích přitahují pozornost médií více. Také náboženské sdělovací prostředky informují obšírněji o těchto kontroverzích a nepřikládají tak velký důraz na snahy anglikánů napomáhat vzájemnému usmíření.

Na konci února se bude konat důležité setkání všech hlavních představitelů Anglikánského společenství. Je jisté, že budeme diskutovat o aktuálním napětí v našem společenství a nikdo neví přesně, k čemu tyto debaty povedou. Takže z ekumenického úhlu pohledu se nyní nacházíme v době očekávání. Modleme se tedy za to, aby Anglikánské společenství zůstalo jednotné a aby se zachovala dlouhá tradice církve ohledně sporných bodů.

Z druhé strany však nesmí být naše očekávání pasivní. Potřeby a výzvy dnešního světa vyžadují naši společnou odpověď, jak na to také upozornil Svatý otec a arcibiskup z Canterbury.

Existují také snahy uspořádat nějaké další setkání hlavních představitelů Anglikánského společenství s papežem?

Během minulé návštěvy arcibiskupa z Canterbury vznikly nové směrnice ohledně našich komisí pro ekumenický dialog. Mezinárodní katolicko-anglikánská komise pro teologický dialog (ARCIC) nedávno dokončila druhou fázi svých prací na dokumentu týkajícím se role Marie v učení a životě církve. V příštích měsících se setká přípravná komise, aby navrhla několik témat pro třetí fázi těchto prací.

Kromě toho by během několika následujících týdnů měl být zveřejněn pracovní materiál druhé komise, která jedná o tomto dialogu. Mám na mysli Katolicko-anglikánskou komisi pro jednotu a misie (IARCCUM). Tato komise, složená převážně z biskupů, vytvořila dokument, který shrnul základní závěry ARCIC a zároveň tento dokument nabídl praktické návrhy k zlepšení našeho svědectví a společných snah na misijním poli. Tento text bude zveřejněn, aby ho mohly naše církve studovat a prodiskutovat. Všichni doufáme, že to bude dobrý nástroj k vyjádření té víry, kterou spolu sdílí katolíci i anglikáni.

Rozhovor připravil Giovanni Peduto, překlad a úprava Jan Regner

 

(Převzato z vysílání Radia Vaticana ze dne 20. 1. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci