Benedikt XVI. se setkal s Bartolomějem I.

11. 3. 2008  (mig)


 

Vatikán. Dnes dopoledne (6. března - pozn. red.) přijal Benedikt XVI. na osobní audienci ekumenického patriarchu Bartoloměje I., který přijel do Říma na pozvání Papežského Východního institutu u příležitosti 90.výročí jeho založení. Konstantinopolský patriarcha, který je sám absolventem tohoto institutu, se s papežem nejprve setkal soukromě a potom se oba společně zdrželi na modlitbě v kapli Urbana VIII. v apoštolském paláci.

Společně překonávat překážky na cestě k plné jednotě - těmito slovy lze vyjádřit ducha, který inspiruje bratrská setkání Benedikta XVI. a Bartoloměje I. Po historické návštěvě Petrova nástupce v Istanbulu na svátek sv. Ondřeje roku 2006 a setkání v Neapoli v říjnu loňského roku se tedy římský biskup a konstantinopolský patriarcha opět setkávají ve Vatikánu. Dnes vpodvečer pronesl patriarcha Bartoloměj I. na Papežském Východním institutu přednášku s názvem "Teologie, liturgie a mlčení: základní intuice východních otců pro současný svět". Během svého třídenní pobytu je Bartoloměj I. hostem v domě sv. Marty ve Vatikánu. Doprovázejí jej tři pravoslavní metropolité z konstantinopolského patriarchátu, pravoslavný arcibiskup Itálie a Malty Gennadios a spolupředseda smíšené katolicko-pravoslavné teologické komise metropolita Joannis Zizioulas.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 6. 3. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci