Zástupci 240 církevních hnutí se sešli ve Stuttgartu

21. 5. 2007  Jiří GračkaSjednotit různá křesťanská hnutí ve společném úsilí o oživení evangelia v současné Evropě je cílem ekumenické iniciativy "Společně pro Evropu", jejíž letošní setkání proběhlo v sobotu 12.5.2007 ve Stuttgartu.

 

Stuttgart (D): Letošní setkání proběhlo ve Stuttgartu v sobotu 12.5. a ve dnech 10.-11.5. mu předcházel kongres hnutí a společenství. Akce se zúčastnilo kolem 10 tisíc delegátů zastupujících 240 skupin a iniciativ. Kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, označil toto setkání za jednu z nejdůležitějších ekumenických událostí tohoto roku. Církev podle něj od nových hnutí očekává, že se nechají vést Duchem Svatým a budou dynamická a otevřená. "Nejde o novou církev, ale o nový způsob, jak být církví. Křesťané a Evropa nepotřebují nové evangelium, ale více naděje a nadšení vycházejícího z evangelia," dodal.

Za Českou republiku se setkání zúčastnili kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup Jan Graubner a biskup František Radkovský. "Vrátili jsme se povzbuzeni v tom, že je možná spolupráce mezi církvemi, mezi jednotlivými hnutími i mezi charismatickou a institucionální církví, a tato spolupráce má vést ke společnému dobru Evropy a světa," popsal dojmy z události plzeňský biskup Radkovský a dodal: "Bylo poznat, že mezi námi působil Duch Svatý."

Připomenul také historii iniciativy "Společně pro Evropu", jejíž počátek lze hledat v setkání nových hnutí a komunit, které v r. 1998 svolal papež Jan Pavel II. do Říma a kde zazněla výzva k užší spolupráci. V květnu r. 2004 se ve Stuttgartu sešlo přes 10 tisíc křesťanů různých církví z mnoha evropských národů a byli přizváni i biskupové jako zástupci institucionální církve. "Ukázalo se, že charismatická a institucionální církev spolu může spolupracovat, proto bylo svoláno letošní, již druhé setkání, při kterém účastníci dále hledali možná řešení prohlubující se duchovní krize Evropy" dodal biskup Radkovský.

Pozdrav papeže Benedikta XVI. byl účastníkům tlumočen prostřednictvím telegramu zaslaného kardinálem státním sekretářem Tarcisiem Bertonem. Připomíná v něm důležitost "společné věrnosti evangeliu v Evropě, která ztrácí své původní hodnoty a vzdává se svých křesťanských kořenů," o kterém mluví papež Jan Pavel II. v exhortaci Ecclesia in Europa a které zmiňuje i současný papež Benedikt XVI. Vyjadřuje též papežovu naději, že setkání "posílí touhu po společenství… přispěje k překonávání předsudků, nacionalismu a historických překážek, a že povzbudí lidi k úsilí o to, aby duchovní rozměr Evropy v postmoderní době neklesal." V závěru Svatý otec vyprošuje všem účastníkům Boží požehnání. Plný text papežova pozdravu přinášíme v příloze této zprávy.

Pozvání do Stuttgartu přijali i mnozí politici. Z místních účastníky pozdravil německý prezident Horst Köhler a spolková kancléřka Angela Merkelová. Italský premiér Romano Prodi vyjmenoval výzvy, kterým musí současná Evropa čelit, od zamezení trestu smrti ve světě až po rodinnou politiku. Ocenil také snahy křesťanských společenství o jednotu, která však nesmí být samoúčelná – jejím cílem musí být společné nasazení se za zájmy druhých.

Svůj pozdrav zaslal účastníkům i ekumenický patriarcha Bartoloměj I. z Konstantinopolu. Zdůraznil, že základem jednoty musí být porozumění druhému. "Musíme se povznést od individualistické lásky ke společenství s Bohem… Jen tak překonáme překážky rozdělující národy, etnické skupiny a rasy a staneme se navzájem bratry," napsal patriarcha Bartoloměj. Skutečnost, že spíše než počet těch, kdo hledají řešení, rozhoduje počet lidí, kteří ví o zdroji pravé naděje a obnovy, zase ve svém pozdravu účastníkům připomenul anglikánský arcibiskup Rowan Williams z Canterbury.

Účastnící na závěr svého setkání vydali poselství, jehož text přinášíme v příloze zprávy.

Internetové stránky události naleznete zde: www.europ2007.org ,

český překlad příspěvků zde: www.miteinander-wie-sonst.de/pdf/07_script_cj.pdf 

Zdroj: ZENIT, TK KBS

 

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 16. 5. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci