Sympozium "Hledání jednoty křesťanů"

20. 7. 2006  (mig)


 

Soul. V hlavním městě jižní Koreje se bude ve dnech 17.- 24. července konat sympozium o ekumenismu, kterého se účastní předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, kard. Walter Kasper. Sympozium pořádá tato papežská rada spolu s federací biskupských konferencí Afriky a biskupskou konferencí jižní Koreje. Na semináři se bude přednášet na téma "Hledání jednoty křesťanů: kam jsme dnes došli". Účelem je dát příležitost zejména biskupům Asie a ostatním ekumenickým činitelům, zamyslet se nad skutečností ekumenických vztahů v asijských zemích a rozvinout účinné pastorační prostředky, zvláště pokud jde o problém tzv. pentekostálního (letničního - pozn. mh) hnutí. Sympozium se řadí do cyklu seminářů pořádaných papežskou radou pro podporu jednoty křesťanů pořádaných od loňského roku v Nairobi a Dakaru, a pak v Sao Paolu, kde se právě probíral růst pentekostálního hnutí v Brazílii. Další seminář se bude konat příští rok v únoru na Filipínách.

Sympozium v Soulu je plánováno souběžně s kongresem metodistických církví v tomto městě, který je svoláván jednou za osm let. Předpokládá se, že na kongresu přijmou metodistické církve tzv. Prohlášení o nauce o ospravedlnění, které podepsali roku 1999 za katolickou církev tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry kard.Ratzinger a Světový luterský svaz. K přijetí prohlášení dojde během bohoslužby slova za účasti kardinála Kaspera.

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 17. 7. 2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci