Ekumenická neděle v pražském Centru Matky Terezy

26. 9. 2007  Jiří GračkaJedním z vrcholů 26. ekumenického setkání biskupů se v neděli 23.9.2007 stalo setkání s veřejností v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Jižním Městě. Během programu, uskutečněného v rámci tradiční Ekumenické neděle, hovořili biskupové o svých zkušenostech z těchto setkání a příspěvky doprovodila hudba.

 

Praha: Ve čtvrtek 20.9. večer zahájili biskupové své pravidelné ekumenické setkání společnou modlitbou. Následující dny vedle bohoslužeb, modliteb, společného rozjímání a vzájemného dialogu měli možnost seznámit se s historickými a kulturními souvislostmi naší země a díky osobním svědectvím i s počátky a rozvojem Hnutí fokoláre v bývalém Československu během minulého režimu.

V neděli se zúčastnili pravoslavné liturgie v katedrále sv. Cyrila a Metoděje, po které je děkan chrámu Jaroslav Šuvarský uvedl do krypty smíření a vyložil její historický význam.

V neděli 23.9. představil kardinál Miloslav Vlk společenství biskupů zaplněnému sálu Komunitního centra Matky Terezy. Na čtyři sta lidí se zaujetím vyslechlo svědectví několika biskupů různých církví a kontinentů o tom, co pro ně toto společenství znamená. Pozvání přijaly i osobnosti církevního a veřejného života. O setkáních Společně pro Evropu ve Stuttgartu v roce 2004 i letos informoval německy biskup evangelické církve Christian Krause. Význam a atmosféru 3. evropského ekumenického shromáždění přiblížil biskup František Radkovský, delegát ČBK pro ekumenismus, a Zuzana Dvořáková, tajemnice Ekumenické rady církví.

 

 

Výsledky spolupráce církví v období od roku 1989 přehledně vyložili Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, a biskup Radkovský.

K sváteční atmosféře přispěla hudební skupina mladých z Hnutí fokoláre.

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 24. 9. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci