Evropa a ekumenizmus

20. 9. 2005  mgr


 

V uplynulém týdnu se v polském Hnězdně sešli křesťané tří různých denominací (římští katolíci, pravoslavní a evangelíci), židé a zástupci muslimů, aby se společně zamýšleli a modlili za novou, sjednocující se Evropu. Účastníci sympozia se shodli v názoru, že pro evropskou integraci je ekumenizmus nezbytným. Dialog více než tisíce křesťanů tří různých tradic a zástupců židovského náboženství a muslimů byl konán pod heslem "Evropa dialogu - Být křesťanem v pluralitní Evropě". Na zmiňovaném sympóziu se mj. zúčastnil za římskokatolickou církev známý kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, dále zástupce moskevského patriarchátu u evropských institucí v Bruselu biskup Hilarion (Alfejev) a předseda rady Evangelické církve v Německu (EKD) biskup Wolfgang Huber.

Biskup Huber zdůraznil nutnost větší spolupráce církví při projednávání nesporných témat, jakými jsou např. lidská práva nebo ochrana života od početí k přirozené smrti.

Pravoslavný biskup Hilarion poukázal, že Evropa potřebuje spojený křesťanský hlas, který by zabránil její sekularizaci, přičemž zdůraznil, že mezi pravoslavnou a římskokatolickou církví existuje více společného než mezi pravoslavím a protestantizmem.

Kardinál Kasper upozornil na nutnost odkrývat křesťanské kořeny Evropy a přivést je opět k růstu a rozkvětu.

 

Podle zprávy TS ČBK ze dne 19. září 2005 volně zpracoval MGR

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci