Společně mluvit jazykem vzájemné lásky

Benedikt XVI. při Angelus v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

23. 1. 2007  (rv)


 

Drazí bratři a sestry,

tato neděle spadá do "Týdne modliteb za jednotu křesťanů", který se, jak známo, slaví každý rok v rozmezí od 18. do 25. ledna. Jeho tématem pro rok 2007 je výrok vzatý z Markova evangelia, který vyjadřuje úžas lidí nad uzdravením hluchoněmého, které způsobil Ježíš: "I hluchým dává sluch, i němým řeč" (Mk 7,37). Mám v plánu komentovat obšírněji toto biblické téma příští čtvrtek 25. ledna v den svátku Obrácení sv. Pavla, kdy budu v 17:30 u příležitosti zakončení "Týdne modliteb" předsedat slavení nešpor v bazilice sv.Pavla za hradbami. Očekávám, že na toto liturgické setkání mnozí přijdete, poněvadž jednota se vytváří zejména modlitbou a čím více je modlitba společná, tím milejší je Pánu.

Letošní téma "Týdne modliteb" bylo za pomoci smíšené mezinárodní komise připraveno věřícími v jižní Africe ve městě Umlazi, velmi chudém městě, kde AIDS nabralo rozměry pandemie a kde jsou lidské naděje pramalé. Vzkříšený Kristus je však nadějí pro všechny. A zvláště pak pro křesťany. Dědici rozdělení z minulých dob chtějí při této příležitosti vyslat výzvu: Kristus může všechno, "hluchým dává sluch, i němým řeč" (Mk 7,37), je schopen vzbudit v křesťanech vroucí touhu naslouchat druhému, komunikovat s druhým a společně mluvit s ním jazykem vzájemné lásky.

Týden modliteb za jednotu křesťanů nám tak připomíná, že ekumenismus je hluboká dialogická zkušenost, nasloucháním a mluvením, lepším poznáním; je úkolem, který mohou plnit všichni, zejména pokud jde o ekumenismus spirituální, založený na modlitbě a prozatím možném sdílení mezi křesťany. Rád bych, aby se touha po jednotě, tlumočená do modlitby a bratrské spolupráce při ulehčování lidského utrpení, stále více šířila na rovinách farností, církevních hnutí a řeholních institutů. Využívám příležitosti, abych poděkoval ekumenické komisi Římského vikariátu a farářům ve městě, kteří povzbuzují věřící ke slavení tohoto "Týdne". A všeobecně jsem vděčný těm, kteří se ve všech částech světa přesvědčivě a vytrvale modlí a pracují pro jednotu. Maria, Matka Církve kéž pomůže všem věřícím vnitřně se otevřít Kristu ke vzájemné komunikaci v lásce a v pravdě, aby se v Něm stali jedním srdcem a jednou duší (Sk 4,32).

Přeložil Milan Glaser

 

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 21. 1. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci