Ekumenická rada církví slaví 60. výročí založení

19. 2. 2008  (mig)


 

Vatikán-Ženeva. Předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kasper zaslal své poselství ústřední komisi Ekumenické rady církví, která se sešla v těchto dnech Ženevě u příležitosti 60. výročí jejího založení. "Univerzální bratrství" je dnes pevným ekumenickým přesvědčením, píše kardinál v poselství adresovaného generálnímu sekretáři Ekumenické rady církví Samuelu Kobiovi. V poselství je připomenuta rovněž spolupráce katolické církve s Ekumenickou radou církví, která byla založena 23. srpna 1948 v Amsterdamu. Spolupráce byla navázána roku 1964 a o čtyři roky později začali působit katoličtí teologové v její Komisi víra a spravedlnost. "Pod vedením Ducha svatého - píše kard. Kasper - jsme dnes vyzýváni podat důvody naděje, která je v nás, protože ekumenické hnutí sílí a to i přes nové výzvy, které vyžadují rozlišování, odstup a konstruktivní iniciativy."

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 16. 2. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci