Dohodnou se církve na termínu slavení Velikonoc?

4. 8. 2006  (kap)


 

Řím-Ženeva (KAP) Společný termín křesťanských církví pro slavení Velikonoc a vzájemné uznávání křtu patří podle názoru kardinála Waltera Kaspera, prezidenta Papežské rady pro jednotu křesťanů, aktuálně k nejdůležitějším tématům ekumenického hnutí. Při posledním Valném shromáždění Světové rady církví (SRC) v Porto Alegre zdůraznil kardinál shodu s předsedou Ústředního výboru SRC, katolikem kilikijským Aramem I., v tomto názoru: "Bylo by obrovským krokem dopředu, kdybychom v těchto tématech postoupili".

Vytoužené trvalé sladění data Velikonoc je ale možná ještě velmi vzdálené. Východní církve a západní církve interpretují ustanovení raně křesťanských koncilů stále rozdílně. Odlišné datum Velikonoc by však nemělo být vnímáno jako pohoršení, spíš se zde jedná o výraz "rozdílných inkulturací", uvedl emeritní profesor liturgiky ze Štýrského Hradce Philipp Harnoncourt.

 

(Převzato z časopisu Getsemany č. 5/2006
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci