Kard. Kasper: Ekumenismus není jen akademická záležitost

19. 1. 2010  (MaS)


 

Vatikán. Včera začal Týden modliteb za jednotu křesťanů. Texty pro letošní rok připravila skupina ze Skotska a konečnou podobu dala textům komise složená ze zástupců Papežské rady pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. Pro rozjímání byla zvolena 24. kapitola evangelia podle sv. Lukáše, z níž jako ústřední myšlenku a motto celého týdne vybrali autoři verš "Vy jste toho svědky". Hovoří kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů:

„Toto téma bylo vzato z Lukášova evangelia a vybrali jsme tento úryvek právě proto, že letos slavíme sté výročí Misionářské konference v Edinburgu, na níž se všichni misionáři shodli na tom, že největší překážkou šíření evangelia ve světě je rozdělení mezi křesťany. Takže ekumenismus a misie jsou téměř dvojčata, jsou propojené. Jak můžeme hlásat smíření, jednotu a lásku, když my sami jsme rozděleni? To je cíl ekumenismu: vydávat společně svědectví evangeliu a evangelním hodnotám. Naše doba má těchto hodnot velice zapotřebí. Ekumenismus není jen akademická záležitost, ale má svůj význam i pro dnešní svět a zanechává v něm své otisky.“

Takže podle vás existují konkrétní znamení naděje do budoucna?

„Chtěl bych se pozastavit zvlášť u dvou znamení. První se týká dialogu s pravoslavnými církvemi, které nám jsou velmi blízké: za posledních deset let jsme udělali velké pokroky. Druhé konkrétní znamení naděje je existence katolických a protestantských skupin, které se pravidelně setkávají, společně a jedni za druhé se modlí, vyměňují si duchovní zkušenosti. Tyhle skupiny opravdu představují základní ekumenismus: berou to, čeho bylo dosaženo v našem teologickém dialogu, a aplikují to na svou konkrétní situaci. Umožňuje to růst tomu, co může přinést významné plody.“

- říká předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Walter Kasper.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 14. 12.2009
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci