Pozitivní a konstruktivní setkání

říká kard. Kasper o návštěvě u moskevského patriarchy Alexeje II.

13. 6. 2008  Česká sekce RV


 

Předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kasper, se vrátil z návštěvy Ruska, kde se mimo jiné setkal s patriarchou ruské pravoslavné církve Alexejem II., kterému předal dopis Benedikta XVI. Svou cestu zhodnotil kardinál Kasper v rozhovoru pro náš rozhlas:

"Byla to soukromá návštěva, ala nakonec se stala návštěvou polooficiální. Měl jsem v úmyslu lépe poznat Rusko, jeho duchovní, náboženskou a teologickou tradici, proto jsem tuto zemi navštívil. Byl jsem v Kazani, abych uctil ikonu Matky Boží Kazaňské. Byl jsem v Novgorodu, blízko kláštera, kde žil jeden z nejvíce uctívaných světců, Serafim ze Sarova. Setkal jsem se studenty, což pokládám za velmi důležité, a také s některými biskupy. Dostalo se mi přijetí, které jsem neočekával: velmi vlídné, velmi otevřené a velmi bratrské. To mě nemálo udivilo a ukázalo mi, že jsme na začátku nové fáze našich vztahů s ruskou pravoslavnou církví. Myslím, že i oni chtějí upustit od minulých rozepří, které ještě trvají. Nejsem utopista, ale existuje tu přání začít novou fázi spolupráce mezi oběma církvemi, což je významné."

Jak přijal patriarcha Alexej II. dopis od papeže?
"Když jsem navštívil patriarchu Alexeje II., tak společné setkání trvalo hodinu a čtvrt, což je na audienci dost dlouho. Byl velmi přívětivý a velmi uvolněný. Hovořili jsme především o mé návštěvě. Patriarcha byl velmi potěšen mým zájmem o duchovní dědictví ruského pravoslaví. Potom také zmínil některé problémy: rozšíření takzvaných uniatů na Ukrajině, sirotčince... Na to jsem také krátce odpověděl. Celkově byla atmosféra velmi pozitivní a konstruktivní. Také jsem mu přinesl papežův dopis a on mi naopak dal krátký list a dar pro Svatého otce. Na závěr mi německy vyjádřil své pozdravy pro papeže a svou lásku k papeži, jak se sám vyjádřil."

Blíží se návštěva papeže v Moskvě?
"O možném setkání mezi papežem a patriarchou se nehovořilo. Pouze jsme konstatovali, že pokud Prozřetelnost dovolí, doufáme, že se toto setkání bude konat. Nenaléhal jsem. A on dodal: pokud se všechno bude ubírat tímto směrem. To neznamená, že už existuje nějaká konkrétní agenda. Věci se vyvíjejí, ale je lepší netlačit na ně. Já jsem optimista a doufám, že vztahy s ruskou pravoslavnou církví, která je největší pravoslavnou církví s velmi bohatou tradicí, budou pokračovat."

Dochází ke sbližování ruských pravoslavných a katolíků?
"Nyní začínáme rozvíjet pastoraci mládeže, sociální a kulturní pastoraci. A to je velmi důležité, neboť tyto věci u nich nejsou moc tradiční. Především setkání se studenty. Měl jsem tři taková setkání, a diskuze se mi jako bývalému profesorovi velmi líbily. Byli velmi zdvořilí, neměli žádné kritické nebo nepřátelské otázky. Byli naopak o naší církvi velmi dobře informovaní a projevili opravdu velký zájem o katolicismus, takže lze doufat."

Jaký pokrok v přátelství mezi katolíky a ruskými pravoslavnými lze očekávat?
"Cesta není jednoduchá, ale není bez naděje. Nyní je potřeba rozvinout vztahy na všech úrovních. Velmi důležité body jsou: pokračování mezinárodního teologického dialogu, započatého v Bělehradě a v Ravenně. Existují vážné problémy ve vztazích mezi Konstantinopolí a Moskvou, do nichž my nemůžeme přímo zasahovat, protože je to vnitřní otázka pravoslaví. Chceme však naléhat, aby bylo nalezeno nějaké řešení nebo kompromis, protože pokračovat v dialogu bez ruské pravoslavné církve by sice nebylo úplně nemožné, ale bylo by to velmi obtížné. A my chceme vést dialog se všemi pravoslavnými církvemi dohromady. Doufáme, že se to podaří."

Říká kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů.

Přeložila Markéta Šindelářová

 

(Převzato z vysílání Radia Vaticana ze dne 2. 6. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci