Vatikánská delegace v Istanbulu

3. 12. 2008  (job)


 

Vatikán/Istanbul. Svět potřebuje společné svědectví křesťanů - připomíná to Benedikt XVI. v poselství Ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I. Zároveň zdůrazňuje, že posílení vazeb mezi římskou církví a konstantinopolským patriarchátem je znamením naděje pro další ekumenický dialog. Poselství Svatého otce předal včera patriarchovi kard. Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Jak se stalo tradicí, vatikánská delegace přijíždí do Istanbulu na oslavy ke cti sv. apoštola Ondřeje, který je hlavním patronem patriarchátu.

"Jde o návrat k církvi prvních staletí, kdy se jedna církevní obec snažila upevňovat společenství s druhou. Biskupové si psali, navštěvovali se, pomáhali si a podporovali se navzájem, když to bylo potřeba. Také dnes jsou tato znamení významná a vyslání oficiální delegace je silným liturgickým a teologickým znamením společného úsilí o plnou jednotu." - říká mons. Brian Farrell, sekretář vatikánského úřadu pro jednotu křesťanů, který je jedním z členů delegace.

Vnitřní život našich církví i úkoly, jaké před nás staví současný svět, naléhavě vyžadují svědectví jednoty všech Kristových učedníků, píše Papež ve svém poselství. Jako doklad stále většího sbližování uvádí společnou modlitbu a stále častější bratrská setkání. Benedikt XVI. připomíná, že v tomto roce hostil Bartoloměje I. v Římě dokonce třikrát (Lectio magistralis v papežském východním institutu, zahájení Roku sv. Pavla a Synod biskupů o Božím Slovu). Také představitelé katolické církve se aktivně účastnili akcí organizovaných ekumenickým patriarchátem u příležitosti Roku Apoštola národů. "Je to znamení rostoucího společenství a duchovní blízkosti," podotýká Papež. Zároveň vyjadřuje naději, že teologický dialog povede k vyřešení přetrvávajících problémů mezi oběma církvemi. V poselství patriarchovi Bartoloměji I. Svatý otec potvrzuje vůli pokračovat v dialogu. "Věříme - píše v závěru Benedikt XVI. - že naše společné úsilí uspíší příchod požehnaného dne, kdy se společně budeme modlit k Bohu při jediné Eucharistii."

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 1. 12. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci