Papežské poselství pro ekumenické setkání Global Christian Forum

10. 11. 2015  (jag)


 

Vatikán/Albánie. V Tiraně dnes večer skončilo shromáždění ekumenické křesťanské organizace Global Christian Forum. Dvoudenní setkání se věnovalo „Společnému následování Krista v čase diskriminace, pronásledování a mučednictví“. Apoštolský stolec zastoupil předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kard. Kurt Koch, kterému papež František adresoval pozdravné poselství. Římský biskup se v něm zejména obrací k těm účastníkům setkání, kteří zastupují křesťanská společenství, trpící pro víru v Krista. S velkým zármutkem, píše papež, myslím na rostoucí diskriminaci a pronásledování křesťanů na Blízkém východě, v Africe, Asii i na jiných místech. Vaše setkání však ukazuje, že jako křesťané nejsme vůči tomuto stavu lhostejní, dodává.

 

 

Papež dále upozorňuje na svědectví o Kristu až k prolití krve, které je mnohem hlubší a silnější, než rozdíly, které dosud dělí katolíky, pravoslavné, anglikány, evangelíky a letniční křesťany. Společenství mučedníků se tak stává nejzřetelnějším znamením naší společné cesty, zdůrazňuje papež a v závěru svého poselství vyslovuje přání: Kéž nám dnešní mučedníci pomáhají pochopit, že všichni pokřtění náleží k jedinému Kristovu tělu, Boží církvi (1 Kor 12,12-30).

 

(Převzato z www.radiovaticana.cz 
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci