Petrův nástupce: Není ekumenického dialogu bez ochoty k vnitřní obnově

12. 11. 2014  (jag)


 

Vatikán. Chystám se na návštěvu Turecka s touhou, abychom v pravdě a lásce překonali úskalí, která dosud dělí pravoslavné a katolíky, řekl papež František při dnešní audienci pro členy Orientale Lumen Foundation. Ekumenická nadace ze Spojených států amerických v těchto dnech pořádá pouť do Říma a Istanbulu. Vede ji pravoslavný metropolita Diokeie, Kallistos. Papež František upomenul na duchovní hodnotu poutní cesty, kterou je vnitřní obnova.

„A tento rozměr je také nezbytný, abychom pokračovali po cestě vedoucí ke smíření a k plnému společenství všech, kdo věří v Krista. Neexistuje pravý ekumenický dialog, pokud nejsme ochotni k vnitřní obnově a pokud neusilujeme o větší věrnost Kristu a jeho vůli.“

Papež ocenil, že nadace chce v rámci pouti vzpomenout na papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II. Oba tito světci jsou pro nás zářným vzorem, protože vždy horlivě dosvědčovali touhu po jednotě křesťanů.

„Mohl bych se zmínit o mnohém, avšak připomenu jen skutečnost, že sv. Jan XXIII. při svolání II. Vatikánského koncilu označil jako jeden z jeho cílů právě jednotu křesťanů. Sv. Jan Pavel II. dodal značný podnět ekumenickému úsilí katolické církve svou encyklikou Ut unum sint.“

A právě jiný dokument polského papeže si ekumenická nadace Orientale Lumen dala do svého názvu. Jde o apoštolský list z května roku 1995, který Jan Pavel II. věnoval jednotě s východními křesťany. Papež František v závěru dnešní audience požádal členy nadace o modlitbu, aby na přímluvu obou svatých předchůdců vykonával úřad římského biskupa ve službě společenství a jednoty církve a v následování Pánovy vůle.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vatikán ze dne 24. 10. 2014
Pro Listář vybral mh)
 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci