Bruselská konference o sv. Cyrilu a Metodějovi

24. 5. 2006  pb


 

V letošním roce se v Belgii z iniciativy ekumenické komise katolické církve a po dohodě s dalšími křesťanskými církvemi, zejména s pravoslavnou církví, uskutečnily ekumenické oslavy svátku sv. Cyrila a Metoděje.

Oslavy byly zahájeny ekumenickou bohoslužbou, která se uskutečnila v katedrále řecké pravoslavné církve v Bruselu dne 11. května 2006 (kdy si pravoslavní připomínají svátek sv. Cyrila a Metoděje - pozn. red.). Asi dvouhodinová večerní služba byla zakončena přednáškami zástupců pravoslavné i katolické církve zaměřenými na význam díla solunských bratří pro dnešek.

Na tuto pobožnost navázala konference, která se uskutečnila dne 19. května 2006 v srdci evropské čtvrti v Bruselu, v ekumenické kapli Nanebevstoupení Páně. Hlavním přednášejícím byl diákon Thadée Barnas OSB z benediktinského kláštera v Chevetogne v Belgii, který přednášel na téma "Sv. Cyril a Metoděj: vize integrované Evropy". Zdůraznil příklad sv. bratří pro dialog východní a západní křesťanské tradice a vyzdvihl jejich metodu práce založenou na dialogu, nenásilí a svobodě. Na přednášku navázala živá diskuse asi 50 účastníků konference. Pro řadu z nich bylo téma nové, objevné a inspirující. Příklad spolupatronů Evropy tak neokázalým způsobem a nově oslovil dnešní administrativní centrum Evropy a ukázal svoji aktuálnost a životaschopnost. Konferenci organizovalo Společenství dvanácti apoštolů, které působí v Bruselu a žije již téměř 30 let východní křesťanskou tradicí.

P. S: Thadée Barnas přislíbil poskytnutí písemné verze své přednášky pro Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, které také ve své přednášce připomínal a poslal mu na dálku své pozdravy.

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci