Papežská rada pro jednotu křesťanů k pohřbu Rogera Schütze

2. 10. 2005  František Jirsa


Předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner obdržel dopis, který obsahuje vyjádření příslušné papežské rady ke slavení eucharistie při pohřbu Rogera Schütze, představitele ekumenické komunity v Taizé. Přinášíme plný text.

Vatikán: Bratr Roger zemřel v Taizé během večerní modlitby 16.8.2005 jako oběť násilného skutku. Na žádost komunity Taizé předsedal pohřbu bratra Rogera, který proběhl 23.8., kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Při přijetí žádosti komunity si katolická církev přála prokázat vděčnost za život bratra Rogera a jeho příklad, za neutuchající svědectví evangeliu míru a usmíření.

V obřadu zaznívalo hluboké soucítění se společenstvím katolické církve, které bylo znakem vnitřního života bratra Rogera a jemuž prokázal veřejné svědectví při mnoha příležitostech. Při popisu své duchovní cesty byla jeho oblíbeným výrokem slova, která pronesl před papežem Janem Pavlem II. ve Svatopetrské bazilice v roce 1980: "Objevil jsem svou identitu jako křesťana v niterném souladu víry s tajemstvím katolické víry, aniž bych s kýmkoliv zrušil své společenství." Bylo to ve světle této katolické víry, ve které bratr Roger prožíval a vysvětloval některé skutečnosti, včetně slavení svátostí, Kristovy reálné přítomnosti v eucharistii a v jednotě s úřadem římského biskupa. Z toho důvodu přijímal eucharistii proměněnou při katolické mši. V souladu s jeho pojetím Taizé jako "komunity podobenství", si nepřál "s nikým" společenství přerušit.

Během obřadu měl kardinál Kasper čtyři asistenty - bratry z komunity, kteří byli vysvěceni jako katoličtí kněží vlastními biskupy a umístěni do Taizé, aby zde vykonávali svůj úřad. Slavení eucharistie odpovídalo obvyklé praxi v Taizé, která se vyvinula během 70. let, ve spolupráci a se souhlasem Svatého stolce, odpovídající výjimečnosti této komunity. Eucharistie se slaví způsobem, který vylučuje nejasnosti ve vztahu ke členství v církvi nebo je proti platným předpisům.

Od 70. let je veškeré slavení eucharistie ve velkém kostele Smíření v Taizé katolické slavení vedené katolickými kněžími nebo biskupy. Když jsou přítomni jiní návštěvníci, pravoslavná Boží liturgie a anglikánská či luteránská slavnost Večeře Páně se konají v románském kostele ve vesnici. Těm, kdo z nějakého důvodu nemohou nebo si nepřejí přijímat v katolickém kostele, umožňuje speciální uspořádání přijmout "požehnaný chléb". Po přečtení evangelia při každém slavení eucharistie je celebrantem požehnán košík malých kousků chleba a postaven na stůl poblíž oltáře. V době přijímání se rozdělování eucharistie a rozdělování posvěceného chleba provádí způsobem, který zřetelně ukazuje rozdíl. Přitom pravoslavní a katolíci východního obřadu poznávají svou tradiční praxi rozdělování antidoronu, totiž částí oltářního chleba, které nebyly vysvěceny. Při pohřbu bratra Rogera, v souladu s obvyklou praxí v Taizé, mohli přítomní obdržet buď vysvěcenou eucharistii nebo požehnaný chléb.

Na pohřbu bratra Rogera byli přítomni zejména mladí lidé, zástupci a členové církví a křesťanských společenství z Východu a Západu. Katolickou církev zastupoval kardinál Philippe Barbarin, arcibiskup z Lyonu, arcibiskup Fortunato Baldelli, apoštolský nuncius v Paříži, arcibiskup Jean-Pierre Ricard z Bordeaux, předseda Francouzské biskupské konference, arcibiskup Roland Minnerath z Dijonu, biskup Raymond Séguy z Autunu i další biskupové z Francie a jiných zemí.

Na začátku mše přečetl kardinál Kasper poselství, které zaslal kardinál Angelo Sodano jménem papeže Benedikta XVI. V jednotě s křesťany mnoha jiných denominací katolická církev děkuje Bohu za dar v osobě bratra Rogera, který byl tak příkladným svědkem lásky k Bohu a tajemství přijímání, kterým je církev.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 29. 9. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000


Související články:  

Merci beacoup, frére Roger - Děkuji Ti, bratře Rogere (25. 9. 2005) 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci