Ekumenismus není volba, ale svatá povinnost

4. 5. 2009  (MaS)


 

Vídeň. "Ekumenismus není volba, ale svatá povinnost," uvedl kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, na včerejší tiskové konferenci na závěr setkání na téma: "Východ a Západ v dialogu: aktuální témata a stav rozhovorů s východními církvemi." Setkání se konalo v rámci 625. výročí založení Katolické teologické fakulty, která ho pořádala spolu s nadací "Pro Oriente". O ní hovoří kardinál Walter Kasper:

"Byla založena kardinálem Franzem Königem, jedním z představitelů dialogu mezi Východem a Západem, již během II. vatikánského koncilu a pak za Pavla VI. Tato nadace připravovala jednání o kristologii s východními pravoslavnými církvemi, koptskými, syrskými a arménskými, během pontifikátu Pavla VI. a Jana Pavla II. Nadace připravila velmi hlubokou studii o původu takzvaných uniatských církví, toto téma je velmi diskutováno. Teď studuje historii nestoriánů. Takzvaná nestoriánská církev se rozšířila až do Číny. (...) Co se týká setkání ve Vídni, musím říci, že bylo velmi zajímavé. Já jsem ve své přednášce hovořil o aktuální situaci dialogu mezi Východem a Západem a viděl jsem, že toto téma účastníky hodně zajímá." 

 

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 24. 4. 2009
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci