Patriarcha Bartoloměj I. o nejbližším setkání s papežem Františkem

8. 5. 2014  (job)


 

Istanbul. „Dnes, snad více než před padesáti lety, je smíření naléhavě potřeba. Proto je setkání s naším bratrem papežem Františkem v Jeruzalémě významnou událostí, k níž se pojí velká očekávání.“ V exkluzívním rozhovoru pro agenturu Sir tak ekumenický patriarcha Bartoloměj I. vysvětluje důvody, které představitele obou církví vedly k rozhodnutí setkat se 25. a 26. května v Jeruzalémě.

Podle patriarchy Bartoloměje existuje dnes mnoho problémů, v nichž mají církve promlouvat jediným hlasem. Vypočítal mezi nimi otázky utrpení a sociální nespravedlnosti, zneužívání náboženství k politickým cílům, pronásledování křesťanů nebo také ekologickou krizi. To všechno podle duchovního vůdce pravoslaví vyžaduje kroky vzájemného sbližování a smíření křesťanských denominací. Pravoslavný patriarcha je přesvědčen o významné roli, kterou v tomto ohledu může sehrát papež František. „Je to církevní představitel vynikající nepochybně upřímností a altruismem, kterému leží na srdci problém rozdělení Církve a utrpení našeho světa,“ řekl Bartoloměj I.

Konstantinopolský patriarcha bilancoval také vztahy mezi katolíky a pravoslavnými za poslední půl století. Jak naznačil, nebyly z nejsnadnějších, nicméně postupem času začal duch bratrství a úcty převažovat nad starými polemikami a s nimi spojenými soudy a podezřívavostí. „Zbývá ještě ledacos udělat a cesta se zdá být dlouhá – řekl k ekumenickým vztahům Bartoloměj I. – Navzdory obtížím je však nutné pokračovat. Neexistují alternativy.“

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 15. 4. 2014
Pro Listář vybral mh)

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci